งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่ชีเทราซ่า เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่ชีเทราซ่า เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แม่ชีเทราซ่า เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them

3 - มิใช่ทฤษฎี. - ทำขบวนการ. - ประสบการณ์ทุกคนมีความสำคัญ. - มีทีมงาน
- มิใช่ทฤษฎี - ทำขบวนการ - ประสบการณ์ทุกคนมีความสำคัญ - มีทีมงาน - ถูกผิดมีโอกาสทุกคน - ต้องปฏิบัติและแก้ไข

4 - ต้องให้ความรู้ - สร้างทีมงาน - ให้กำลังใจ ยกย่อง - ลดบทบาทคุณอำนาจ

5 - คุณเอื้อ Chief Knowledge Officer (CKO)
- คุณอำนวย Knowledge Facilitator - คุณกิจ Knowledge Practitioners - คุณอำนาจ - คุณลิขิต

6 - Seven eleven - คุณอำนวย - Best Practice - การปลูกแตงโม - การเลี้ยงต่อ

7 Best Practice การปลูกแตงโม

8 Best Practice การปลูกแตงโม

9 Best Practice การปลูกแตงโม

10 Best Practice การปลูกแตงโม

11 Best Practice การเลี้ยงต่อ

12 Best Practice การเลี้ยงต่อ

13 Best Practice การเลี้ยงต่อ

14 Best Practice การเลี้ยงต่อ

15 KM ที่ปฏิบัติ 2 ระดับ - ระดับเจ้าหน้าที่ - ระดับเกษตรกร

16 - การของบประมาณจาก อบต.

17 - การจัดทำแผนชุมชน

18 - เทคนิคการประชุมกับเกษตรกร

19 - การนำระบบ IT มาใช้ในงาน

20 - การประกวดการจัดสวนหย่อม

21 - การแข่งขันกีฬาไตรภาคี

22 - การส่งเสริมการปลูกแตงโม

23 - การรวม Best Practice 34 รายการ
1. การทำเค็มสับปะรด 2. เก็บความชื้นให้สับปะรดในฤดูแล้ง 3. “กากเหล้า” ให้ทำน้ำหมักชีวภาพ 4. “กล้วยฉาบ” ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย 5. การเก็บผลผลิตบล็อกโคลี่ 6. การตัดแต่งกิ่ง “มะเขือ” 7. วิธีการเขียนข่าว 8. เก็บรักษา “มะนาว” ให้ได้นาน 9. วิธีการจับปลาในบ่อดินขนาดใหญ่ 10. การตัดข้าวพันธุ์ปน ฯลฯ

24 พูด แต่ไม่ปฏิบัติ หากนำไปปฏิบัติ. - ถูก ไม่ถูก. - ความรู้เสริม
พูด แต่ไม่ปฏิบัติ หากนำไปปฏิบัติ - ถูก ไม่ถูก ความรู้เสริม สิ่งที่ดีกว่า - สร้างความเชื่อมั่น - สร้างความเคยชิน - โครงการใหม่ เพิ่มงาน - ความร่วมมือ

25


ดาวน์โหลด ppt แม่ชีเทราซ่า เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google