งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่ชีเทราซ่า เคย กล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้ สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่ชีเทราซ่า เคย กล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้ สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แม่ชีเทราซ่า เคย กล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้ สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them

3 - มิใช่ทฤษฎี - ทำขบวนการ - ประสบการณ์ทุกคนมี ความสำคัญ - มีทีมงาน - ถูกผิดมีโอกาสทุกคน - ต้องปฏิบัติและแก้ไข

4 - ต้องให้ความรู้ - สร้างทีมงาน - ให้กำลังใจ ยก ย่อง - ลดบทบาทคุณ อำนาจ

5 - คุณเอื้อ Chief Knowledge Officer (CKO) - คุณอำนวย Knowledge Facilitator - คุณกิจ Knowledge Practitioners - คุณอำนาจ - คุณลิขิต

6 - Seven eleven - คุณอำนวย - Best Practice - การปลูก แตงโม - การเลี้ยงต่อ

7 Best Practice การปลูก แตงโม

8

9

10

11 Best Practice การเลี้ยง ต่อ

12

13

14

15 KM ที่ปฏิบัติ 2 ระดับ - ระดับ เจ้าหน้าที่ - ระดับ เกษตรกร

16 - การของบประมาณ จาก อบต.

17 - การจัดทำแผน ชุมชน

18 - เทคนิคการประชุม กับเกษตรกร

19 - การนำระบบ IT มา ใช้ในงาน

20 - การประกวดการ จัดสวนหย่อม

21 - การแข่งขันกีฬา ไตรภาคี

22 - การส่งเสริมการ ปลูกแตงโม

23 - การรวม Best Practice 34 รายการ 1. การทำเค็มสับปะรด 2. เก็บความชื้นให้สับปะรดในฤดูแล้ง 3. “ กากเหล้า ” ให้ทำน้ำหมักชีวภาพ 4. “ กล้วยฉาบ ” ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก กล้วย 5. การเก็บผลผลิตบล็อกโคลี่ 6. การตัดแต่งกิ่ง “ มะเขือ ” 7. วิธีการเขียนข่าว 8. เก็บรักษา “ มะนาว ” ให้ได้นาน 9. วิธีการจับปลาในบ่อดินขนาดใหญ่ 10. การตัดข้าวพันธุ์ปน ฯลฯ

24 - พูด แต่ไม่ปฏิบัติ หากนำไปปฏิบัติ - ถูก ไม่ถูก - ความรู้ เสริม - สิ่งที่ดีกว่า - สร้างความเชื่อมั่น - สร้างความเคยชิน - โครงการใหม่ เพิ่มงาน - ความร่วมมือ

25


ดาวน์โหลด ppt แม่ชีเทราซ่า เคย กล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้ สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google