งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย กิตติพร ศรีเพ็ชร โทรศัพท์ 3335.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย กิตติพร ศรีเพ็ชร โทรศัพท์ 3335."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย กิตติพร ศรีเพ็ชร wulibrary@hotmail.com โทรศัพท์ 3335

2 ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลวารสารสาขา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป / เอกสาร ฉบับเต็มของบทความวารสาร กว่า 9 ล้านระเบียน Introduction

3 การเข้าใช้งานการเข้าใช้งาน การเข้าใช้ฐานข้อมูล 1.http://www.sciencedirect.com 2.หรือ http://clm.wu.ac.th เลือกเมนูฐานข้อมูล คลิกฐาน ScienceDirect

4 หน้าจอหลักหน้าจอหลัก

5 ขั้นตอนการสืบค้นขั้นตอนการสืบค้น การสืบค้นประกอบด้วยเมนูการสืบค้น ดังนี้ 1.Quick Search 2.Search / Advanced Search 3.Browse

6 Quick Search 1.พิมพ์คำค้น 2.คลิก GO 2 1

7 SearchSearch 1 3 4 2 5 6 1.พิมพ์คำค้นลงใน ช่องว่าง 2.เลือกเขตข้อมูล 3.เลือกคำเชื่อม 4.เลือกสาขาวิชา 5.กำหนดช่วงเวลา ที่เอกสารตีพิมพ์ 6.คลิก Search

8 BrowseBrowse 1 คลิกเพื่อดูข้อมูลไล่เรียง ตามชื่อวารสารที่ต้องการ

9 BrowseBrowse คลิกเพื่อดูข้อมูลไล่เรียง ตามสาขาวิชาที่ต้องการ 2

10 หน้าจอผลลัพธ์การสืบค้นหน้าจอผลลัพธ์การสืบค้น 1 2 คลิกเพื่ออ่านบทคัดย่อ คลิกเพื่ออ่านข้อมูลฉบับเต็ม

11 E-mail Article

12 1 1.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2.คลิก Send 2

13 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการสารสนเทศ โทร.3335 อีเมล์ / msn : wulibrary@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt โดย กิตติพร ศรีเพ็ชร โทรศัพท์ 3335.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google