งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อายุ 44 ปี การศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมรสแล้วมีบุตร 3 คน เริ่มเป็น อสม. เมื่อปี 2547 รวม 9 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อายุ 44 ปี การศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมรสแล้วมีบุตร 3 คน เริ่มเป็น อสม. เมื่อปี 2547 รวม 9 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อายุ 44 ปี การศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมรสแล้วมีบุตร 3 คน เริ่มเป็น อสม. เมื่อปี 2547 รวม 9 ปี

4 ตำแหน่งที่สำคัญในหมู่บ้าน - ประธาน อสมบ้าน โนนแดง - อาสาสมัคร อปพร. - กรรมการบ้านพอเพียง - กรรมการชุมชน - กรรมการกองทุนต่างๆ ในชุมชน -ประธานชมรมสร้าง สุขภาพ - เป็นส. อบต. 4 สมัย

5 ดูแลและให้คำแนะนำสุขภาพแก่สมาชิกใน ครอบครัว ตรวจสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัว เช่น แนะนำให้ภรรยาตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน วัดความดัน โลหิต ตรวจคัดกรองหวาน ตนเองและสมาชิกในครอบครัวไม่สูบบุหรี่และ ดื่มสุรา


ดาวน์โหลด ppt อายุ 44 ปี การศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมรสแล้วมีบุตร 3 คน เริ่มเป็น อสม. เมื่อปี 2547 รวม 9 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google