งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao State Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao State Diagram."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao State Diagram

2 1. เข้าใจจุดประสงค์การสร้าง state diagram 2. สามารถค้นหา state diagram ที่ เหมาะสมได้ 3. สามารถเขียน state diagram ได้ตรง ตามมาตรฐานการออกแบบ UML จุดประสงค์การเรียนรู้

3 State Diagram 1.Use Case Diagram แสดงการใช้งานและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ (actor) และการใช้งาน 2.Class Diagram คลาส ส่วนประกอบคลาส ความสัมพันธ์ 3.Sequence Diagram แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองต่อผู้ใช้ 4.Communication Diagram(Collaboration Diagram UML1.x) แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองระหว่างวัตถุ 5.Activity Diagram แสดงการทำงานของข้อมูลทั้งระบบ 6.State Or Statechart Diagram แสดงสถานะของวัตถุเมื่อมีเหตุการณ์ (event) เกิดขึ้น 1.Use Case Diagram แสดงการใช้งานและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ (actor) และการใช้งาน 2.Class Diagram คลาส ส่วนประกอบคลาส ความสัมพันธ์ 3.Sequence Diagram แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองต่อผู้ใช้ 4.Communication Diagram(Collaboration Diagram UML1.x) แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองระหว่างวัตถุ 5.Activity Diagram แสดงการทำงานของข้อมูลทั้งระบบ 6.State Or Statechart Diagram แสดงสถานะของวัตถุเมื่อมีเหตุการณ์ (event) เกิดขึ้น

4  ในการสร้าง object หนึ่งเรียกใช้งานอีก object หนึ่ง อาจมีสถานะไม่พร้อมทำงานเมื่อถูกเรียกใช้ งานได้  สถานะที่ไม่พร้อมใช้งานนี้เรียกว่า object นี้มี สถานะ (state)  ถูกอธิบายด้วยแผนภาพ State Diagram หรือ Statechart Diagram State Diagram

5  องค์ประกอบพื้นฐานของแผนภาพ สถานะ ประกอบไปด้วย 2 สัญลักษณ์ 1.state หรือ สถานะ 2.Transition หรือ เหตุการณ์ที่ทำให้ object เปลี่ยนสถานะ State Diagram

6  แสดงสถานะของ object ณ เวลาหนึ่ง  ตัวอย่าง การจ่ายเงินของลูกค้าด้วยบัตรเครดิต ทุกครั้งระบบจะมีการ ตรวจสอบสถานะของลูกค้าในการใช้บัตรเครดิต ทำให้ การจัดส่งสินค้าหรือมอบสินค้า อยู่ในสถานะรอจัดส่ง สินค้า State initial objectstate end object state

7  แสดงเหตุการณ์ที่ทำให้ object เปลี่ยนสถานะ  ตัวอย่าง การอนุมัติการจัดส่งสินค้า ระหว่างรอการตรวจสอบบัตร เครดิต Transition โดยปกติการสร้าง transition จะสอดคล้องกับ interaction diagram ในส่วนของส่ง message

8 ตัวอย่าง State Diagram ในระบบ POS

9 State Diagram


ดาวน์โหลด ppt Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao State Diagram.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google