งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

State Diagram Wattanapong suttapak, Software Engineering,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "State Diagram Wattanapong suttapak, Software Engineering,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 State Diagram Wattanapong suttapak, Software Engineering,
school of Information communication Tecnology, university of phayao

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เข้าใจจุดประสงค์การสร้าง state diagram สามารถค้นหา state diagram ที่เหมาะสมได้ สามารถเขียน state diagram ได้ตรงตามมาตรฐานการ ออกแบบ UML

3 State Diagram Use Case Diagram แสดงการใช้งานและความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ(actor) และการใช้งาน Class Diagram คลาส ส่วนประกอบคลาส ความสัมพันธ์ Sequence Diagram แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองต่อผู้ใช้ Communication Diagram(Collaboration Diagram UML1.x) แสดงการโต้ตอบหรือการตอบสนองระหว่างวัตถุ Activity Diagram แสดงการทำงานของข้อมูลทั้งระบบ State Or Statechart Diagram แสดงสถานะของวัตถุเมื่อมีเหตุการณ์(event) เกิดขึ้น

4 State Diagram ในการสร้าง object หนึ่งเรียกใช้งานอีก object หนึ่ง อาจมีสถานะไม่พร้อม ทำงานเมื่อถูกเรียกใช้งานได้ สถานะที่ไม่พร้อมใช้งานนี้เรียกว่า object นี้มีสถานะ(state) ถูกอธิบายด้วยแผนภาพ State Diagram หรือ Statechart Diagram

5 องค์ประกอบพื้นฐานของแผนภาพสถานะ ประกอบ ไปด้วย 2 สัญลักษณ์
State Diagram องค์ประกอบพื้นฐานของแผนภาพสถานะ ประกอบ ไปด้วย 2 สัญลักษณ์ state หรือ สถานะ Transition หรือ เหตุการณ์ที่ทำให้ object เปลี่ยนสถานะ

6 State แสดงสถานะของ object ณ เวลาหนึ่ง ตัวอย่าง
การจ่ายเงินของลูกค้าด้วยบัตรเครดิต ทุกครั้งระบบจะมีการตรวจสอบสถานะของ ลูกค้าในการใช้บัตรเครดิต ทำให้ การจัดส่งสินค้าหรือมอบสินค้า อยู่ในสถานะรอจัดส่งสินค้า state initial object state end object

7 Transition แสดงเหตุการณ์ที่ทำให้ object เปลี่ยนสถานะ ตัวอย่าง
การอนุมัติการจัดส่งสินค้า ระหว่างรอการตรวจสอบบัตรเครดิต โดยปกติการสร้าง transition จะสอดคล้องกับ interaction diagram ในส่วนของส่ง message

8 ตัวอย่าง State Diagram ในระบบ POS

9 State Diagram


ดาวน์โหลด ppt State Diagram Wattanapong suttapak, Software Engineering,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google