งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัด 3.3 วิธีทำ พิจารณาเครื่องหมายของ - + -2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัด 3.3 วิธีทำ พิจารณาเครื่องหมายของ - + -2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัด 3.3 วิธีทำ พิจารณาเครื่องหมายของ - + -2

2 f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง
ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เป็น f(-2) = เกิดที่ x = -2 เนื่องจาก ดังนั้น f มีโค้งหงายบนช่วง

3 f มีกราฟดังนี้

4 + + - วิธีทำ พิจารณาเครื่องหมายของ f มีค่าลดลงบนช่วง
-1 f มีค่าลดลงบนช่วง f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เป็น f(-1) = เกิดที่ x = -1

5 + - + พิจารณาเครื่องหมายของ ดังนั้น f มีโค้งหงายบนช่วง
ดังนั้น f มีโค้งหงายบนช่วง และ f มีโค้งคว่ำบนช่วง จุดเปลี่ยนเว้าคือ

6 f มีกราฟดังนี้

7 + + - - วิธีทำ หาค่าไมได้ (ไม่อยู่ในโดเมนของ f ) พิจารณาเครื่องหมายของ
-1 1

8 + - + f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง f มีค่าลดลงบนช่วง หาค่าไมได้
พิจารณาเครื่องหมายของ + - + -1 1

9 ดังนั้น f มีโค้งหงายบนช่วง
พิจารณา

10 f มีกราฟดังนี้


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัด 3.3 วิธีทำ พิจารณาเครื่องหมายของ - + -2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google