งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย แบบฝึกหัด 3.3 วิธี ทำ พิจารณาเครื่องหมาย ของ -2 -+

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย แบบฝึกหัด 3.3 วิธี ทำ พิจารณาเครื่องหมาย ของ -2 -+"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลย แบบฝึกหัด 3.3 วิธี ทำ พิจารณาเครื่องหมาย ของ -2 -+

2 f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง f มีค่าลดลงบนช่วง ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เป็น f(-2) = -2 เกิดที่ x = -2 เนื่อง จาก ดังนั้น f มีโค้ง หงายบนช่วง

3 f มีกราฟดังนี้

4 วิธี ทำ พิจารณาเครื่องหมาย ของ - ++ 0 f มีค่าลดลงบนช่วง f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เป็น f(-1) = -1 เกิดที่ x = -1

5 พิจารณาเครื่องหมาย ของ ++- 0 ดังนั้น f มีโค้ง หงายบนช่วง และ f มีโค้งคว่ำ บนช่วง จุดเปลี่ยนเว้าคือ

6 f มีกราฟดังนี้

7 วิธี ทำ หาค่าไมได้ พิจารณาเครื่องหมาย ของ 01 ++-- ( ไม่อยู่ในโดเมน ของ f )

8 f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง f มีค่าลดลงบนช่วง หาค่าไมได้ ( ไม่อยู่ในโดเมน ของ f ) พิจารณาเครื่องหมาย ของ 1 +-+

9 ดังนั้น f มีโค้ง หงายบนช่วง และ f มีโค้งคว่ำ บนช่วง f ไม่มีจุดเปลี่ยน เว้า พิจารณา

10 f มีกราฟดังนี้


ดาวน์โหลด ppt เฉลย แบบฝึกหัด 3.3 วิธี ทำ พิจารณาเครื่องหมาย ของ -2 -+

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google