งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย......... ซานูซี เบญจ มันต์ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 19 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย......... ซานูซี เบญจ มันต์ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 19 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย......... ซานูซี เบญจ มันต์ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 19 พฤศจิกายน 2552

2 ซานูซี เบญจมันต์ ศึกษานิเทศก์ สพท. ปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เอกชนอำเภอหนองจิก Tel : 08 - 6969 – 6677 E-mail/msn : see4334@hotmail.com

3 ตอบถูก 1 ข้อ เป็นคนปกติทั่วไป มีถูกบ้าง ผิดบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา ตอบถูก 2 ข้อ เป็นคนมีจินตนาการ มากเกินคนปกติทั่วไป เริ่มมีอาการนั่งยิ้มคนเดียว พูดคนเดียว ไม่สนใจผู้อื่นรอบข้าง ตอบถูก 3 ข้อ ควรรีบเข้ารับการ รักษาโดยด่วน ตอบถูก 0 ข้อ เป็นคนเก่ง ฉลาด เป็น ตัวของตัวเอง

4 1 x 1 มี 16 รูป 2 x 2 มี 9 รูป 3 x 3 มี 4 รูป 4 x 4 มี 1 รูป รวม 30 รูป

5 ทำไมตอบไม่ถูก เพราะ เหตุใด ? เคยมีประสบการณ์ อะไรบ้างที่มักจะผิดพลาด อย่างไม่น่าผิด ? ได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก กิจกรรมนี้ ? การปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ จะต้องคำนึงถึง ความสมบูรณ์ ถูกต้อง และรวดเร็ว

6 คุณครู.............. อยาก เจออย่างนี้บ้างมั้ย ? คุณครู.............. อยาก เจออย่างนี้บ้างมั้ย ?

7 ในการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “ ความเข้าใจ ” ครูคนหนึ่งได้ จดบันทึกว่า ตอนฉันเป็น นักเรียนมัธยม ฉันมักจะนึก เสมอว่าสมองของฉันไม่ต่าง อะไรจากที่พักระหว่างทาง สำหรับข้อมูลที่ผ่านจากหูซ้าย ออกหูขวา ฉันเป็นคนจำเก่ง มาก จึงได้คะแนนยอดเยี่ยม แต่ ก็รู้สึกอายที่จะบอกว่า เพื่อน ๆ ที่ ไม่ค่อยสนใจเรื่องคะแนนมักจะมี ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ เรียนมากกว่าฉัน ตัวอย่างที่ 1

8 ทุกฤดูใบไม้ร่วง นักเรียนชั้น ป. 3 จะเรียนเรื่อง แอปเปิ้ล ทุกคน จะเรียนกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อ่านนิทาน เขียนเรื่องราว พร้อมวาดภาพประกอบเกี่ยวกับ แอปเปิ้ล เก็บใบแอปเปิ้ลนำมา ปะติดปะต่อเป็นใบไม้ยักษ์ที่ผนัง ร้องเพลงเกี่ยวกับแอปเปิ้ล ครู คณิตศาสตร์คจะสอนวิธีคำนวณ ปริมาณซอสแอปเปิ้ล สุดยอด ของกิจกรรมจะอยู่ที่การได้ไป เที่ยวสวนแอปเปิ้ล ดูชาวสวนทำ น้ำแอปเปิ้ล และร่วมกันจัดงาน เฉลิมฉลอง โดยนำผลงานที่ได้ เรียนรู้เรื่องแอปเปิ้ล นำมาเสนอ กัน ตัวอย่างที่ 2

9 ข้อสอบในการประเมินผล ระดับชาติสำหรับนักเรียนชั้น ม. 2 ตั้งโจทย์ไว้ว่า “ หากรถเมล์ คันหนึ่งบรรทุกได้ 36 คน จะต้องใช้รถเมล์กี่คันจึงจะเพียง พอที่จะบรรทุกทหารจำนวน 1,128 คน ” นักเรียนเกือบ 1 ใน 3 จะ ตอบว่า 31 คัน และเหลืออีก 12 คน ตัวอย่างที่ 3

10 ใกล้จะปิดเทอมแล้ว ครูสอน ประวัติศาสตร์รู้สึกเป็นกังวลที่ยัง เหลือเนื้อวิชาอีกมากมาย จึงต้อง ตัดสินใจเพิ่มความเร็ว ในการ สอนเป็นวันละ 40 หน้า เพื่อให้ สามารถคลุมเนื้อหาทันการสอบ ปลายเทอม และต้องตัดสินใจตัด กิจกรรมที่ดีๆ ออกหลายกิจกรรม เช่น การจำลองสถานการณ์ การ อภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ ตัวอย่างที่ 4

11 การสอบแบบ multiple Choices : teach test and hope for the best ! สอน เพื่อให้ผู้เรียนจำ ไม่ใช่เพื่อให้ เข้าใจ การวัดประเมินผล มุ่งวัดประเมิน ว่าผู้เรียนจำอะไรได้บ้างจากสิ่ง ที่ครูบอก เล่าให้ฟัง หรือ อ่านมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง การสอนแบบอ้างถึงความรู้ teaching by mention ผู้เรียน ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง อะไรคือปัญหา ?


ดาวน์โหลด ppt โดย......... ซานูซี เบญจ มันต์ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 19 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google