งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เข้าสู่บทเรียน

2 ทุกคนพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่ม เรียนกันเลย แนะนำบทเรียน ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 แนะนำบทเรียน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ โดย นายสุริยน ชัยวัชรินทร์ กลับหน้าหลัก

4 1. 5 + 2 = ? ก. 3 ข. 2 ค. 7 ง. 9

5 ถูกต้องคะ เก่งมาก !!!!! ทำต่อข้อ 2

6 ผิดคะ พยายามอีกนิด กลับไปทำข้อ 1

7 2. 7 + 2 = ? ก. 3 ข. 2 ค. 7 ง. 9

8 ถูกต้องคะ เก่งมาก !!!!! กลับหน้าหลัก

9 ผิดคะ พยายามอีกนิด กลับไปทำข้อ 2

10 การบวกเลขที่ไม่เกิน 2 หลัก การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก คือ การบวกเลขเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ โดยการนำจำนวน หนึ่ง เพิ่มอีกจำนวนหนึ่งให้ ได้ผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์ จะต้องไม่เกิน 100 เช่น 20 + 12 = 33 เป็นต้น กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google