งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่มความมั่นใจ ยืนตรงเท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มือกด หนักๆ บริเวณไต 2 ข้าง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง ยืนตรงเท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มือกด หนักๆ บริเวณไต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่มความมั่นใจ ยืนตรงเท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มือกด หนักๆ บริเวณไต 2 ข้าง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง ยืนตรงเท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มือกด หนักๆ บริเวณไต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่มความมั่นใจ ยืนตรงเท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มือกด หนักๆ บริเวณไต 2 ข้าง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง ยืนตรงเท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มือกด หนักๆ บริเวณไต 2 ข้าง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง 50 นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง กดกลางฝ่าเท้า 2 ข้าง พร้อมกัน กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง กดกลางฝ่าเท้า 2 ข้าง พร้อมกัน กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง

2 กระตุ้นให้กล้า ตัดสินใจ นิ้วหัวแม่มือวางซ้อนกัน ( ผู้อื่นกด ให้ ) กดที่กลางสะบัก กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือวางซ้อนกัน ( ผู้อื่นกด ให้ ) กดที่กลางสะบัก กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง 71 ฝ่ามือข้างถนัดลูบท้อง กดเบาๆ ลูบวนตามเข็มนาฬิกา ช้าๆ ทั่วหน้าท้อง 3 รอบ ฝ่ามือข้างถนัดลูบท้อง กดเบาๆ ลูบวนตามเข็มนาฬิกา ช้าๆ ทั่วหน้าท้อง 3 รอบ นิ้วหัวแม่มือวางซ้อนกัน กดกลาง ฝ่าเท้าขวา แรงปานกลาง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือวางซ้อนกัน กดกลาง ฝ่าเท้าขวา แรงปานกลาง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง

3 สร้างความมุ่งมั่น 75 หลังตื่นนอนทุกเช้า นอนหงายอุ้งมือสอง ข้างประสานกัน แรงปานกลาง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง กระตุ้นความมุ่งมั่น พร้อมลุยเต็มที่ หลังตื่นนอนทุกเช้า นอนหงายอุ้งมือสอง ข้างประสานกัน แรงปานกลาง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง กระตุ้นความมุ่งมั่น พร้อมลุยเต็มที่

4 กระตุ้นความอยาก เรียนรู้ วางฝ่ามือที่ต้น คอด้านบน นิ้วทั้งหมดกดไป ที่ท้ายทอย กด นับ 3 คลาย นับ 3 3 ครั้ง วางฝ่ามือที่ต้น คอด้านบน นิ้วทั้งหมดกดไป ที่ท้ายทอย กด นับ 3 คลาย นับ 3 3 ครั้ง 51

5 ขี้ลืม กำมือข้าง ถนัด ข้อนิ้วกลาง กดเบาๆ ที่กึ่งกลาง ยอดศีรษะ กด นับ 5 คลาย นับ 3 6 ครั้ง ทุกวัน กำมือข้าง ถนัด ข้อนิ้วกลาง กดเบาๆ ที่กึ่งกลาง ยอดศีรษะ กด นับ 5 คลาย นับ 3 6 ครั้ง ทุกวัน 57

6 ยอมรับความ คิดเห็นคนอื่น นิ้วหัวแม่มือ ข้างถนัด กดกลางลำคอ ไล่จากบนลง ล่าง 4 จุด แรงปานกลาง กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ จุดละ 3 ครั้ง ข้อควรระวัง อาจไอได้ นิ้วหัวแม่มือ ข้างถนัด กดกลางลำคอ ไล่จากบนลง ล่าง 4 จุด แรงปานกลาง กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ จุดละ 3 ครั้ง ข้อควรระวัง อาจไอได้ 68

7 สร้างวินัย นอนคว่ำ ผู้อื่น กด นิ้วหัวแม่มือสอง ข้าง กดสะบักซ้าย ขวาพร้อมกัน กดแรงๆ ไล่จาก บนลงล่าง กด นับ 3 คลาย นับ 3 3 ครั้ง นอนคว่ำ ผู้อื่น กด นิ้วหัวแม่มือสอง ข้าง กดสะบักซ้าย ขวาพร้อมกัน กดแรงๆ ไล่จาก บนลงล่าง กด นับ 3 คลาย นับ 3 3 ครั้ง 82 นิ้วทั้งหมด กดนวดแรงๆ ที่ท้ายทอย ครั้งละ 5 วินาที 5 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt เพิ่มความมั่นใจ ยืนตรงเท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มือกด หนักๆ บริเวณไต 2 ข้าง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง ยืนตรงเท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มือกด หนักๆ บริเวณไต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google