งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่7 ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่7 ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่7 ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ
บทที่ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ ประเภทของสินค้าคงเหลือ ความมุ่งหมายของสินค้าคงเหลือ ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายของสินค้าคงเหลือ

2 สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ หมายถึง วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุกึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป

3 ประเภทของสินค้าคงเหลือ
ตามลักษณะหน้าที่ สินค้าคงเหลือเพื่อป้องกันการขาดแคลน สินค้าคงเหลือเพื่อเผื่อไว้ สินค้าคงเหลือเพื่อสั่งเข้ามาคราวละจำนวนมากๆ สินค้าคงเหลือประเภทสินค้าระหว่างทาง

4 ประเภทของสินค้าคงเหลือ
ตามสภาพการผลิต วัตถุดิบ ชิ้นส่วน วัสดุสิ้นเปลือง ตัวงานที่ยังทำอยู่ สินค้าสำเร็จรูป

5 ความมุ่งหมายของการควบคุมสินค้าคงเหลือ
เพื่อต้องการรู้ว่าจะซื้อสินค้าเมื่อไร เพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้า เพื่อลดความสูญเสีย เพื่อลดการดูแลและค่าใช้จ่าย เพื่อการควบคุมระดับปริมาณของสินค้า

6 ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ
ทำให้การผลิตดำเนินการต่อไปได้ ช่วยป้องกันความผิดพลาด ช่วยการผลิตที่ยืดหยุ่น ช่วยป้องกันการขาดแคลนวัสดุ เพื่อประโยชน์ในการสั่งซื้อ

7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายจากสินค้าขาดสต๊อก

8 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ค่าของเงินทุน การขนย้าย การเก็บรักษา การชำรุด ค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าดอกเบี้ย

9 ค่าใช้จ่ายจากสินค้าขาดสต๊อก
เกิดจากสินค้า เกิดจากสินค้าสำเร็จรูปไม่เพียงพอ

10 คำถามท้ายบท สินค้าคงเหลือมีความสำคัญอย่างไร
ข้อดีของสินค้าคงเหลือ คืออะไร สินค้าคงเหลือ คือ


ดาวน์โหลด ppt บทที่7 ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google