งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 ระบบการควบคุมสินค้า คงเหลือ สินค้าคงเหลือ ประเภทของสินค้าคงเหลือ ความมุ่งหมายของสินค้าคงเหลือ ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายของสินค้าคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 ระบบการควบคุมสินค้า คงเหลือ สินค้าคงเหลือ ประเภทของสินค้าคงเหลือ ความมุ่งหมายของสินค้าคงเหลือ ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายของสินค้าคงเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 ระบบการควบคุมสินค้า คงเหลือ สินค้าคงเหลือ ประเภทของสินค้าคงเหลือ ความมุ่งหมายของสินค้าคงเหลือ ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายของสินค้าคงเหลือ

2 สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ หมายถึง วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุกึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป

3 ประเภทของสินค้าคงเหลือ ตามลักษณะหน้าที่ สินค้าคงเหลือเพื่อป้องกันการขาดแคลน สินค้าคงเหลือเพื่อเผื่อไว้ สินค้าคงเหลือเพื่อสั่งเข้ามาคราวละจำนวนมากๆ สินค้าคงเหลือประเภทสินค้าระหว่างทาง

4 ประเภทของสินค้าคงเหลือ ตามสภาพการผลิต วัตถุดิบ ชิ้นส่วน วัสดุสิ้นเปลือง ตัวงานที่ยังทำอยู่ สินค้าสำเร็จรูป

5 ความมุ่งหมายของการควบคุม สินค้าคงเหลือ เพื่อต้องการรู้ว่าจะซื้อสินค้าเมื่อไร เพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้า เพื่อลดความสูญเสีย เพื่อลดการดูแลและค่าใช้จ่าย เพื่อการควบคุมระดับปริมาณของสินค้า

6 ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ ทำให้การผลิตดำเนินการต่อไปได้ ช่วยป้องกันความผิดพลาด ช่วยการผลิตที่ยืดหยุ่น ช่วยป้องกันการขาดแคลนวัสดุ เพื่อประโยชน์ในการสั่งซื้อ

7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า คงเหลือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายจากสินค้าขาดสต๊อก

8 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ค่าของเงินทุน การขนย้าย การเก็บรักษา การชำรุด ค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าดอกเบี้ย

9 ค่าใช้จ่ายจากสินค้าขาดสต๊อก เกิดจากสินค้า เกิดจากสินค้าสำเร็จรูปไม่เพียงพอ

10 คำถามท้ายบท สินค้าคงเหลือมีความสำคัญอย่างไร ข้อดีของสินค้าคงเหลือ คืออะไร สินค้าคงเหลือ คือ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 ระบบการควบคุมสินค้า คงเหลือ สินค้าคงเหลือ ประเภทของสินค้าคงเหลือ ความมุ่งหมายของสินค้าคงเหลือ ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายของสินค้าคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google