งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทรกแซง การที่รัฐใดรัฐหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยบังคับรัฐอื่นให้กระทำในสิ่งที่ ตนต้องการ การแทรกแซงย่อม เป็นการคุกคามอำนาจอธิปไตย ของรัฐอื่น ซึ่งเป็นการละเมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทรกแซง การที่รัฐใดรัฐหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยบังคับรัฐอื่นให้กระทำในสิ่งที่ ตนต้องการ การแทรกแซงย่อม เป็นการคุกคามอำนาจอธิปไตย ของรัฐอื่น ซึ่งเป็นการละเมิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทรกแซง การที่รัฐใดรัฐหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยบังคับรัฐอื่นให้กระทำในสิ่งที่ ตนต้องการ การแทรกแซงย่อม เป็นการคุกคามอำนาจอธิปไตย ของรัฐอื่น ซึ่งเป็นการละเมิด กฎหมายระหว่างประเทศ

2 การแทรกแซงที่เกี่ยวข้องกับหลัก ของกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิในการปกครองตนเอง สิทธิในการป้องกันตนเองของ ประเทศที่เข้ามาแทรกแซงกิจการ ของรัฐอื่น

3 รัสเซียเตือน NATO ให้ยุติการเข้ามา แทรกแซงทางทหารต่อจอร์เจียและยูเครน

4 ผู้นำอิหร่านเหยียบถิ่นบุชยันไม่คิดมี นุก - ไม่มี สงคราม

5 การแทรกแซงมีอีกลักษณะหนึ่ง คือ การแทรกแซงขององค์การ สหประชาชาติ เพื่อขัดขวางรัฐ ที่กระทำตนเป็นผู้คุกคามต่อ สันติภาพของโลก หรือละเมิด กฎบัตรสหประชาชาติ

6 ปัญหาภาคใต้กับการแทรกแซง จากต่างชาติ นับเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของ ประเทศไทยจากองค์การต่างประเทศ ซึ่ง เกิดขึ้นอยู่เสมอในกรณีเกี่ยวกับปัญหาความ ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การแทรกแซงดังกล่าว อันจะทำให้สามารถ กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสม

7 การแทรกแซงโดยหลักแล้ว จะ กระทำมิได้ เพราะเป็นการละเมิด กฎหมายระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การแทรกแซง การที่รัฐใดรัฐหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยบังคับรัฐอื่นให้กระทำในสิ่งที่ ตนต้องการ การแทรกแซงย่อม เป็นการคุกคามอำนาจอธิปไตย ของรัฐอื่น ซึ่งเป็นการละเมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google