งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนวด ทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 เปิดรับสมัครคุณแม่ เข้ารับการอบรมการ นวดฟรีพร้อมของที่ ระลึก อบรมรุ่น 2 ในวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนวด ทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 เปิดรับสมัครคุณแม่ เข้ารับการอบรมการ นวดฟรีพร้อมของที่ ระลึก อบรมรุ่น 2 ในวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนวด ทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 เปิดรับสมัครคุณแม่ เข้ารับการอบรมการ นวดฟรีพร้อมของที่ ระลึก อบรมรุ่น 2 ในวัน อังคารที่ 5 มี. ค 56 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องโรงเรียนพ่อ แม่ แผนกงานอนามัย แม่และเด็ก ลงทะเบียนรับการ อบรมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 ก. พ 56 รับจำนวนจำกัด 089-0426088 ความสุข = การให้ ความใส่ใจ = การลงมือทำ

2 การนวด ทารก Baby Massage โดย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ความสุข = การให้ ความใส่ใจ = การลง มือทำ

3 การนวด ทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 เปิดรับสมัครคุณแม่ เข้ารับการอบรมการ นวดฟรีพร้อมของที่ ระลึก อบรมรุ่น 1 ในวัน อังคารที่ 5 ก. พ 56 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องโรงเรียนพ่อ แม่ แผนกงานอนามัย แม่และเด็ก ลงทะเบียนรับการ อบรมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 ก. พ 56 รับจำนวนจำกัด 089-0426088 ความสุข = การให้ ความใส่ใจ = การลงมือทำ


ดาวน์โหลด ppt การนวด ทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 เปิดรับสมัครคุณแม่ เข้ารับการอบรมการ นวดฟรีพร้อมของที่ ระลึก อบรมรุ่น 2 ในวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google