งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพาณิชข์จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพาณิชข์จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพาณิชข์จังหวัดชลบุรี
นำเสนอโดย ถนอมวงษ์ อ่อนละเอียด นักวิชาการพาณิชย์ 5 cb_ops.moc.go.th

2 หัวข้อการนำเสนอ ประวัติสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
ภารกิจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี วิสัยทัศน์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี โครงสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ผลงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี

3 ประวัติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2483 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 43/16 ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำนักงานฯ มีเนื้อที่กว้างขวางและสวยงาม ข้าราชการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและรับใช้ประชาชนด้วยความยินดีและเต็มใจ ความหวังสูงสุดคือ สนองนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และประเทศชาติสืบไป

4 ภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค ติดตามสอดส่องสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี วางแผนการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านพาณิชยกรรม ปฏิบัติงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานในสังกัด

5 วิสัยทัศน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
เป็นเมืองท่าการส่งออกชั้นนำของโลก ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติครบวงจร ผู้นำการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

6 โครงสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี

7 บุคลากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี

8 ตารางแสดงข้อมูลสินค้าเกษตรประจำปี 2551
มันสำปะหลัง สับปะรด อ้อย 2551 4,400 7,200 2,500

9 ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณสินค้าเกษตร ประจำปี 2550 - 2551
ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณสินค้าเกษตร ประจำปี

10 ข้อมูลแสดงสัดส่วนสินค้าเกษตรปี 2551
สุดท้าย

11 ผลงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
ประมวลภาพกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน ประมวลข่าวสารในหน่วยงาน อื่น ๆ

12

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพาณิชข์จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google