งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพาณิชข์ จังหวัดชลบุรี นำเสนอโดย ถนอมวงษ์ อ่อนละเอียด นักวิชาการพาณิชย์ 5 Email : cb_ops.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพาณิชข์ จังหวัดชลบุรี นำเสนอโดย ถนอมวงษ์ อ่อนละเอียด นักวิชาการพาณิชย์ 5 Email : cb_ops.moc.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานพาณิชข์ จังหวัดชลบุรี นำเสนอโดย ถนอมวงษ์ อ่อนละเอียด นักวิชาการพาณิชย์ 5 Email : cb_ops.moc.go.th

3 หัวข้อการนำเสนอ ประวัติสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ภารกิจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี วิสัยทัศน์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี โครงสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ผลงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี

4 ประวัติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เป็นราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2483 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 43/16 ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี สำนักงานฯ มีเนื้อที่กว้างขวางและสวยงาม ข้าราชการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและรับใช้ ประชาชนด้วยความยินดีและเต็มใจ ความหวังสูงสุด คือ สนองนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และ ประเทศชาติสืบไป

5 ภารกิจของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ใน ภูมิภาค ติดตามสอดส่องสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของ จังหวัดชลบุรี วางแผนการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านพาณิชยก รรม ปฏิบัติงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับ หน่วยงานในสังกัด

6 วิสัยทัศน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่าการส่งออกชั้นนำของโลก ศูนย์กลาง การท่องเที่ยวนานาชาติครบวงจร ผู้นำการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาเป็น เมืองน่าอยู่

7 โครงสร้างสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี

8 บุคลากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี

9 ตารางแสดงข้อมูลสินค้าเกษตร ประจำปี 2551 มัน สำปะห ลัง สับปะร ด อ้อย 25514,4007,2002,500

10 ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณสินค้า เกษตร ประจำปี 2550 - 2551

11 ข้อมูลแสดงสัดส่วนสินค้าเกษตร ปี 2551 สุดท้าย

12 ผลงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ประมวลภาพกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน ประมวลข่าวสารในหน่วยงาน อื่น ๆ

13

14


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพาณิชข์ จังหวัดชลบุรี นำเสนอโดย ถนอมวงษ์ อ่อนละเอียด นักวิชาการพาณิชย์ 5 Email : cb_ops.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google