งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ข้อเสนอ การสร้างสรรค์ จังหวะเวลา และบริการที่มอบให้กับ ลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ข้อเสนอ การสร้างสรรค์ จังหวะเวลา และบริการที่มอบให้กับ ลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ข้อเสนอ การสร้างสรรค์ จังหวะเวลา และบริการที่มอบให้กับ ลูกค้า

2 การ สร้างสรรค์ แนวคิด เกี่ยวกับ ข้อเสน อ ออกแบบ ข้อเสนอ กำหนด โครงร่าง ข้อเสนอ กำหนด กลุ่มเป้าหมา ยสำหรับ ข้อเสนอ ทดสอบ ข้อเสนอ

3  มีความสำคัญ  มีลักษณะเด่น เฉพาะ  สามารถซื้อ ได้  เหนือกว่า ผู้อื่น  ยากในการ เลียนแบบ  ผลประโยชน์  สัมผัสได้  สร้างกำไรได้

4  ป ประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ป ประเด็นเกี่ยวกับราคา o การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ o คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ o ประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ o ความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอรวม o ราคาจากฐาน ต้นทุน o ราคาจากฐาน ความต้องการ ของลูกค้า o ราคาจากฐานการ แข่งขัน o ราคาจากฐาน ของผู้ขาย o ราคาแบบ แตกต่าง o ราคาตาม ภูมิศาสตร์ o ราคาแบบสาย ผลิตภัณฑ์ o ราคาแบบ จิตวิทยา o ราคาเพื่อส่งเสริม การขาย o เงื่อนไขการชำระ เงิน  การให้ทดลองใช้ฟรี  การให้ชำระเงิน ภายหลัง  การให้ผ่อนชำระเป็น งวด  การรับชำระสินค้าด้วย บัตรเครดิต  การรับชำระเงิน ล่วงหน้า  การรับชำระด้วยเงินสด

5  การให้ สิ่งจูงใจ  การรับประกัน  กำหนดเวลา และเงื่อนไข o การมอบ คูปอง o การให้ฟรีของ ตัวอย่าง o ของขวัญและ บริการฟรี o การแข่งขัน o การรับประกัน คุณภาพ o การรับประกันเพื่อ ซ่อมหรือเปลี่ยน o การรับประกัน ผลงาน o การรับประกันความ พึงพอใจ o ข้อเสนอด้านเวลา o ข้อเสนอแบบคงที่ o แผนการจัดส่ง แบบอัตโนมัติ o แผนสำหรับ สมาชิกชมรม o พันธะของลูกค้า

6  ปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงในการ สร้างสรรค์  ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การ สร้างสรรค์ ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การ สร้างสรรค์  การจัดการกระบวนการ สร้างสรรค์  องค์ประกอบในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ องค์ประกอบในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์  กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการ ปฏิบัติสำหรับสื่อ กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการ ปฏิบัติสำหรับสื่อ การตลาดทางตรง o กลุ่มเป้าหมาย o การเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ o ความน่าเชื่อถือ o กระตุ้นการตอบ กลับ

7 การกำหนดวัตถุประสงค์ ของโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดแนวคิดการ ขาย การกำหนดการกระทำ การให้ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการสร้างสรรค์ การปฏิบัติตามโปรแกรม การประเมินผล ขั้นตอนการ พัฒนา กลยุทธ์การ สร้างสรรค์ แนวคิ ด การ วิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร

8  ข้อความ  กราฟฟิค  การวางแบบ o ความยาวของ ข้อความ o ไม่อ้อมค้อม o จินตภาพ o รูปลักษณ์ของสินค้า และผลประโยชน์ o การพูดโดยตรงกับ ลูกค้าที่มุ่งหวัง o ความ สมดุล o ความ ชัดเจน o สัดส่วน o การนำ สายตา o ความ แตกต่าง o เอกภาพ

9  สื่อโทรทัศน์  สื่อวิทยุ  สื่อโทรศัพท์  สื่อไปรษณีย์  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อแค็ตตาล็อก o ปัจจัยพื้นฐานที่ ควรตระหนัก ในการสร้างสรรค์ โฆษณา o หลักการ สร้างสรรค์สปอตวิทยุ o หลักเกณฑ์การ ออกแบบแค็ตตาล็อก o วีธีการวิเคราะห์เพื่อ จัดทำแค็ตตาล็อก

10

11  การใช้เบอร์โทรฟรี  การตอบกลับทางไปรษณีย์โดยไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย  การบริการรับคำสั่งซื้อตลอด 24 ชั่วโมง  การให้บริการทดลองใช้สินค้าฟรีใน ระยะเวลาหนึ่ง  การรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

12  การให้ผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นงวด  การให้บริการขนส่งสินค้าฟรี  การรับประกันความพึงพอใจ  การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า  การบริการรับคำตำหนิจากลูกค้า

13  สื่อทางตรง (direct media or address media)  สื่อสารมวลชน (mass media or non-address media)

14


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ข้อเสนอ การสร้างสรรค์ จังหวะเวลา และบริการที่มอบให้กับ ลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google