งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ข้อเสนอ การสร้างสรรค์ จังหวะเวลา และบริการที่มอบให้กับลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ข้อเสนอ การสร้างสรรค์ จังหวะเวลา และบริการที่มอบให้กับลูกค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ข้อเสนอ การสร้างสรรค์ จังหวะเวลา และบริการที่มอบให้กับลูกค้า

2 การจัดข้อเสนอ การสร้างสรรค์แนวคิดเกี่ยวกับข้อเสนอ
ออกแบบข้อเสนอ กำหนดโครงร่างข้อเสนอ กำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับข้อเสนอ ทดสอบข้อเสนอ

3 การสร้างสรรค์แนวคิดเกี่ยวกับข้อเสนอ
มีความสำคัญ มีลักษณะเด่นเฉพาะ สามารถซื้อได้ เหนือกว่าผู้อื่น ยากในการเลียนแบบ ผลประโยชน์ สัมผัสได้ สร้างกำไรได้

4 ออกแบบข้อเสนอ ประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประเด็นเกี่ยวกับราคา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอรวม ราคาจากฐานต้นทุน ราคาจากฐานความต้องการ ของลูกค้า ราคาจากฐานการแข่งขัน ราคาจากฐานของผู้ขาย ราคาแบบแตกต่าง ราคาตามภูมิศาสตร์ ราคาแบบสายผลิตภัณฑ์ ราคาแบบจิตวิทยา ราคาเพื่อส่งเสริมการขาย เงื่อนไขการชำระเงิน ประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประเด็นเกี่ยวกับราคา การให้ทดลองใช้ฟรี การให้ชำระเงินภายหลัง การให้ผ่อนชำระเป็นงวด การรับชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิต การรับชำระเงินล่วงหน้า การรับชำระด้วยเงินสด

5 ออกแบบข้อเสนอ การให้สิ่งจูงใจ การรับประกัน กำหนดเวลาและเงื่อนไข
การมอบคูปอง การให้ฟรีของตัวอย่าง ของขวัญและบริการฟรี การแข่งขัน การให้สิ่งจูงใจ การรับประกัน กำหนดเวลาและเงื่อนไข การรับประกันคุณภาพ การรับประกันเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยน การรับประกันผลงาน การรับประกันความพึงพอใจ ข้อเสนอด้านเวลา ข้อเสนอแบบคงที่ แผนการจัดส่งแบบอัตโนมัติ แผนสำหรับสมาชิกชมรม พันธะของลูกค้า

6 การสร้างสรรค์ ปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงในการสร้างสรรค์
ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การสร้างสรรค์ การจัดการกระบวนการสร้างสรรค์ องค์ประกอบในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการปฏิบัติสำหรับสื่อ การตลาดทางตรง กลุ่มเป้าหมาย การเสนอขายผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือ กระตุ้นการตอบกลับ

7 กลยุทธ์การสร้างสรรค์
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดแนวคิดการขาย การกำหนดการกระทำ การให้ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการสร้างสรรค์ การปฏิบัติตามโปรแกรม การประเมินผล ขั้นตอนการพัฒนา กลยุทธ์การสร้างสรรค์ แนวคิด การวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร

8 องค์ประกอบในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ความยาวของข้อความ ไม่อ้อมค้อม จินตภาพ รูปลักษณ์ของสินค้าและผลประโยชน์ การพูดโดยตรงกับลูกค้าที่มุ่งหวัง ข้อความ กราฟฟิค การวางแบบ ความสมดุล ความชัดเจน สัดส่วน การนำสายตา ความแตกต่าง เอกภาพ

9 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการปฏิบัติ สำหรับสื่อการตลาดทางตรง
ปัจจัยพื้นฐานที่ควรตระหนัก ในการสร้างสรรค์โฆษณา หลักการสร้างสรรค์สปอตวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโทรศัพท์ สื่อไปรษณีย์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อแค็ตตาล็อก หลักเกณฑ์การออกแบบแค็ตตาล็อก วีธีการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแค็ตตาล็อก

10 จังหวะเวลา

11 การบริการลูกค้า การใช้เบอร์โทรฟรี
การตอบกลับทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การบริการรับคำสั่งซื้อตลอด 24 ชั่วโมง การให้บริการทดลองใช้สินค้าฟรีในระยะเวลาหนึ่ง การรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

12 การบริการลูกค้า การให้ผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นงวด
การให้บริการขนส่งสินค้าฟรี การรับประกันความพึงพอใจ การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า การบริการรับคำตำหนิจากลูกค้า

13 สื่อ สื่อทางตรง (direct media สื่อสารมวลชน (mass media
or address media) สื่อสารมวลชน (mass media or non-address media)

14 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ข้อเสนอ การสร้างสรรค์ จังหวะเวลา และบริการที่มอบให้กับลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google