งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ Operating System วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ Operating System วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ Operating System วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Operating System : OS คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบ เพื่อติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับกับ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ให้สะดวกมากขึ้น เปรียบเสมือนเป็นตัวกลาง คอยจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างโปรแกรม กับฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ บางครั้งเราอาจจะเห็น ระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้

3 ระบบปฏิบัติการ แบบ Text- Based (Command Language) ระบบปฏิบัติการแบบ ตัวอักษรที่รับคำสั่งด้วย การพิมพ์คำสั่ง Input Device หลักคือ Keyboard ผู้ใช้ต้องรู้คำสั่ง

4 ระบบปฏิบัติการแบบ Graphical User Interface (GUI) ระบบปฏิบัติการแบบ กราฟิกที่รับคำสั่งด้วยการ ชี้และเลือกคำสั่งจาก Icon และ Menu Input Device หลักคือ อุปกรณ์การชี้ (Pointing Devices) ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้คำสั่ง

5 หน้าที่ของ ระบบปฏิบัติการ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับ คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ สั่งงานคอมพิวเตอร์ โดยการจัดเตรียม โปรแกรมระบบปฏิบัติการใส่ไว้ในฮาร์ดดิสก์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการติดต่อกับผู้ใช้ ควบคุมการ ทำงานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น ควบคุม การใช้ดิสก์ไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก์ คีย์บอร์ด และ จอภาพ เป็นต้น

6 Supervisor Program เป็น โปรแกรมที่จำเป็นในการ ทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ และจะอยู่ใน Memory ตลอดเวลา Other Operating System เป็นโปรแกรมที่ถูกเรียกมาใช้ ยามต้องการ แต่เมื่อเสร็จ แล้วก็จะถูกลบไปจาก Memory ประเภทของซอฟต์แวร์ ระบบ ( แบ่งตามการเก็บใน Memory)

7 ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ ( แบ่งตามหน้าที่ ) (Types of System Software) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็น โปรแกรมที่มีความจำเป็นใน การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมอำนวยความ สะดวก (Utility Program) โปรแกรมช่วยเหลือให้ระบบ คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

8 โปรแกรมอำนวยความ สะดวก (Utility Program) โปรแกรมสำรองข้อมูล Backup Software โปรแกรมป้องกันไวรัส Virus Protection S/W โปรแกรมป้องกันจอภาพ Screen Saver Software โปรแกรมกู้ไฟล์ Data Recovery Software

9 ประเภทของ ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

10 ขั้นตอนการเปิดทำงาน เครื่องคอมฯ 1. Power supply จะส่ง สัญญาณไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆ 2. CPU จะตรวจสอบหา BIOS 3. BIOS จะทำ POST เพื่อเช็ค อุปกรณ์ เช่น เมาส์, คียบอร์ด, และ การ์ดอื่นๆ ที่ใส่อยู่บน slot 4. นำผลที่ได้จาก POST ไป เปรียบเทียบกับข้อมูลใน CMOS 5. BIOS จะมองหาตัวโปรแกรม สำหรับบูตใน drive a: ถ้าไม่พบก็จะ ไปหาใน drive c: 6. Boot Program จะทำการโหลด kernel ของ OS ลง RAM

11 แสดงการ B OOT เครื่องคอมพิวเตอร์

12 การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ GO การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP คลิก


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ Operating System วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google