งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Operating System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Operating System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Operating System
วินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ Operating System : OS คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบ เพื่อติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับกับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ให้สะดวกมากขึ้น เปรียบเสมือนเป็นตัวกลาง คอยจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างโปรแกรม กับฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ บางครั้งเราอาจจะเห็น ระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้

3 ระบบปฏิบัติการ แบบ Text-Based (Command Language)
ระบบปฏิบัติการแบบตัวอักษรที่รับคำสั่งด้วยการพิมพ์คำสั่ง Input Device หลักคือ Keyboard ผู้ใช้ต้องรู้คำสั่ง

4 ระบบปฏิบัติการแบบ Graphical User Interface (GUI)
ระบบปฏิบัติการแบบกราฟิกที่รับคำสั่งด้วยการชี้และเลือกคำสั่งจาก Icon และ Menu Input Device หลักคือ อุปกรณ์การชี้ (Pointing Devices) ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้คำสั่ง

5 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ โดยการจัดเตรียมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการใส่ไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการติดต่อกับผู้ใช้ ควบคุมการทำงานฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ เช่น ควบคุมการใช้ดิสก์ไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก์ คีย์บอร์ด และ จอภาพ เป็นต้น

6 ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ (แบ่งตามการเก็บใน Memory)
Supervisor Program เป็นโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และจะอยู่ใน Memory ตลอดเวลา Other Operating System เป็นโปรแกรมที่ถูกเรียกมาใช้ยามต้องการ แต่เมื่อเสร็จแล้วก็จะถูกลบไปจาก Memory

7 ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ (แบ่งตามหน้าที่) (Types of System Software)
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นโปรแกรมที่มีความจำเป็นในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอำนวยความสะดวก (Utility Program) โปรแกรมช่วยเหลือให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 โปรแกรมอำนวยความสะดวก (Utility Program)
โปรแกรมสำรองข้อมูล Backup Software โปรแกรมป้องกันไวรัส Virus Protection S/W โปรแกรมป้องกันจอภาพ Screen Saver Software โปรแกรมกู้ไฟล์ Data Recovery Software

9 ประเภทของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

10 ขั้นตอนการเปิดทำงานเครื่องคอมฯ
1. Power supply จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆ 2. CPU จะตรวจสอบหา BIOS 3. BIOS จะทำ POST เพื่อเช็คอุปกรณ์ เช่น เมาส์, คียบอร์ด, และ การ์ดอื่นๆ ที่ใส่อยู่บน slot 4. นำผลที่ได้จาก POST ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลใน CMOS 5. BIOS จะมองหาตัวโปรแกรมสำหรับบูตใน drive a: ถ้าไม่พบก็ จะไปหาใน drive c: 6. Boot Program จะทำการโหลด kernel ของ OS ลง RAM

11 แสดงการ Boot เครื่องคอมพิวเตอร์

12 การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
GO การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP คลิก


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Operating System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google