งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ. วัดเขมาภิรตาราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ. วัดเขมาภิรตาราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ. วัดเขมาภิรตาราม
วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑

2 กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์
๐๖.๐๐ น. ตักบาตร ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตร-สวดมนต์ ๑๐.๐๐ น. ร่วมปฎิบัติธรรม ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนา

3 รายการร่วมทำบุญ บริจาคค่าน้ำค่าไฟ กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์
ตักบาตรพระประจำวันเกิด ค่ารักษาพยาบาลภิกษุอาพาธ ทุนการศึกษาสามเณรภาคฤดูร้อน

4 ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายมีความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ

5 จัดทำโดย พระสุรชัย สุรวํโส


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ. วัดเขมาภิรตาราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google