งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ. วัดเขมาภิรตาราม วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ. วัดเขมาภิรตาราม วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ. วัดเขมาภิรตาราม วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑

2 กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ ๐๖. ๐๐ น. ตักบาตร ๐๗. ๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า ๐๘. ๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๐๙. ๐๐ น. ทำวัตร - สวดมนต์ ๑๐. ๐๐ น. ร่วมปฎิบัติธรรม ๑๑. ๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ๑๒. ๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนา

3 รายการร่วมทำบุญ บริจาคค่าน้ำค่าไฟ บริจาคค่าน้ำค่าไฟ กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ ตักบาตรพระประจำวัน เกิด ตักบาตรพระประจำวัน เกิด ค่ารักษาพยาบาลภิกษุ อาพาธ ค่ารักษาพยาบาลภิกษุ อาพาธ ทุนการศึกษาสามเณร ภาคฤดูร้อน ทุนการศึกษาสามเณร ภาคฤดูร้อน

4 ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายมี ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ

5 จัดทำโดย พระสุรชัย สุรวํโส


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญร่วมงานบุญ ณ. วัดเขมาภิรตาราม วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google