งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามความก้าวหน้า LTCLink จังหวัดเลย. แผนการดำเนินงานจังหวัดเลย ปี 57 กิจกรรม ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามความก้าวหน้า LTCLink จังหวัดเลย. แผนการดำเนินงานจังหวัดเลย ปี 57 กิจกรรม ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามความก้าวหน้า LTCLink จังหวัดเลย

2 แผนการดำเนินงานจังหวัดเลย ปี 57 กิจกรรม ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 ประชุมทีมพัฒนา เครือข่าย LTC 3 ครั้ง การจัดส่งข้อมูลการ ดูแลต่อเนื่องและการ ติดตามเยี่ยม การส่งรายงานเพื่อ ติดตามคุณภาพ การลงข้อมูล LTC Link หมายเหตุ จังหวัดเลยได้จัดตั้งศูนย์ COC และมี ผู้รับผิดชอบชัดเจน พ. ย.55

3 กราฟแสดงการลงข้อมูล LTC Link รายอำเภอ (28/8/57)

4 ตารางแสดงการลงข้อมูล LTC Link ราย อำเภอ (28/8/57) อำเภอ รายงานการเยี่ยม ผู้ป่วย (QOF) การลงข้อมูล LTC link ร้อยละของการลง ข้อมูล เมือง 10,280 2,73426.60 นาด้วง 2,012 100.50 เชียงคาน 6,440 1271.97 ปากชม 3,887 61615.85 ด่านซ้าย 4,273 3,37578.98 นาแห้ว 994 737.34 ภูเรือ 1,974 1,13557.50 ท่าลี่ 3,432 47413.81 วังสะพุง 11,596 3,37729.12 ภูกระดึง 2,691 612.27 ภูหลวง 1,859 25013.45 ผาขาว 2,769 120.43 เอราวัณ 2,909 1625.57 หนองหิน 2,635 893.38


ดาวน์โหลด ppt ติดตามความก้าวหน้า LTCLink จังหวัดเลย. แผนการดำเนินงานจังหวัดเลย ปี 57 กิจกรรม ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google