งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามความก้าวหน้า LTCLink จังหวัดเลย. แผนการดำเนินงานจังหวัดเลย ปี 57 กิจกรรม ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามความก้าวหน้า LTCLink จังหวัดเลย. แผนการดำเนินงานจังหวัดเลย ปี 57 กิจกรรม ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามความก้าวหน้า LTCLink จังหวัดเลย

2 แผนการดำเนินงานจังหวัดเลย ปี 57 กิจกรรม ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 ประชุมทีมพัฒนา เครือข่าย LTC 3 ครั้ง การจัดส่งข้อมูลการ ดูแลต่อเนื่องและการ ติดตามเยี่ยม การส่งรายงานเพื่อ ติดตามคุณภาพ การลงข้อมูล LTC Link หมายเหตุ จังหวัดเลยได้จัดตั้งศูนย์ COC และมี ผู้รับผิดชอบชัดเจน พ. ย.55

3 กราฟแสดงการลงข้อมูล LTC Link รายอำเภอ (28/8/57)

4 ตารางแสดงการลงข้อมูล LTC Link ราย อำเภอ (28/8/57) อำเภอ รายงานการเยี่ยม ผู้ป่วย (QOF) การลงข้อมูล LTC link ร้อยละของการลง ข้อมูล เมือง 10,280 2, นาด้วง 2, เชียงคาน 6, ปากชม 3, ด่านซ้าย 4,273 3, นาแห้ว ภูเรือ 1,974 1, ท่าลี่ 3, วังสะพุง 11,596 3, ภูกระดึง 2, ภูหลวง 1, ผาขาว 2, เอราวัณ 2, หนองหิน 2,


ดาวน์โหลด ppt ติดตามความก้าวหน้า LTCLink จังหวัดเลย. แผนการดำเนินงานจังหวัดเลย ปี 57 กิจกรรม ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google