งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

文房四宝 [wén fáng sì bǎo] “ สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "文房四宝 [wén fáng sì bǎo] “ สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 文房四宝 [wén fáng sì bǎo] “ สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ ”

2 文房 หมายถึง ห้องอักษร 书房 แปลว่า ห้องหนังสือ สถานที่ ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษา เรียนรู้ 四宝 หมายถึง สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ ( สิ่ง วิเศษทั้งสี่ )

3 文房四宝 [wén fáng sì bǎo] พู่กัน ( 笔 ) เป็นเครื่องเขียนที่ ใช้ในการเขียนอักษรและวาดภาพ นับเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกสุดใน ห้องหนังสือ

4 文房四宝 [wén fáng sì bǎo] หมึก ( 墨 ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ เคียงคู่กับพู่กัน โดยใช้ฝนกับจาน ฝนหมึกผสมกับน้ำบริสุทธิ์จน ละลายรวมกันเป็นหมึกดำที่ดำสนิท

5 文房四宝 [wén fáng sì bǎo] กระดาษ ( 纸 ) เป็นแผ่นที่ใช้ รองรับน้ำหมึกจากปลายพู่กันเนื้อ กระดาษที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ ผลงานแลดูโดดเด่น และคงทนอยู่ นาน

6 文房四宝 [wén fáng sì bǎo] จานฝนหมึก ( 砚 ) เป็นหินสีดำ ที่สร้างเป็นจานรองน้ำหมึก ภายใน เป็นแอ่งหลุมขนาดเล็กเพื่อรองรับ และเก็บกักน้ำหมึกเอาไว้สำหรับใช้ ในการเขียนอักษรในแต่ละครั้ง

7 文房四宝 [wén fáng sì bǎo] อุปกรณ์ทั้งสี่ตามคำยกย่องที่มี มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งมี มาตรฐานและมีคุณภาพดีเยี่ยมสม คำร่ำลือที่มีมาช้านาน จนทำให้ทุก วันนี้จึงมีคำเรียกติดปากว่า สุดยอด แห่งสิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ คือ 湖笔, 徽墨, 宣纸, 端砚


ดาวน์โหลด ppt 文房四宝 [wén fáng sì bǎo] “ สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google