งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

………………...…………………………………………………… เกมเห็นด้วย - ไม่ เห็นด้วย บทเรียนเกี่ยวกับ : โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2: เกม เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "………………...…………………………………………………… เกมเห็นด้วย - ไม่ เห็นด้วย บทเรียนเกี่ยวกับ : โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2: เกม เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ………………...…………………………………………………… เกมเห็นด้วย - ไม่ เห็นด้วย บทเรียนเกี่ยวกับ : โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2: เกม เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย

2 ………………...…………………………………………………… การพกถุงยางเป็น หน้าที่ของผู้ชาย

3 ………………...…………………………………………………… การพกถุงยางเป็น หน้าที่ของผู้หญิง

4 ………………...…………………………………………………… ถ้าคุณเกิดเป็น โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ นั่นเป็นความผิดของตัว คุณเอง

5 ………………...…………………………………………………… คนที่เป็นโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ต้องบอกให้ อีกฝ่ายรู้ก่อน ที่จะมีเซ็กซ์

6 ………………...…………………………………………………… ผู้หญิงคือคนตัดสินใจว่า จะใช้ถุงยางหรือไม่ใน ขณะที่มีเพศสัมพันธ์

7 ………………...…………………………………………………… ถ้าคุณเป็นโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ คุณ ต้องไม่บอกใคร


ดาวน์โหลด ppt ………………...…………………………………………………… เกมเห็นด้วย - ไม่ เห็นด้วย บทเรียนเกี่ยวกับ : โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2: เกม เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google