งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย
บทเรียนเกี่ยวกับ: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2: เกม เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ………………...……………………………………………………

2 การพกถุงยางเป็นหน้าที่ของผู้ชาย
………………...……………………………………………………

3 การพกถุงยางเป็นหน้าที่ของผู้หญิง
………………...……………………………………………………

4 ถ้าคุณเกิดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นั่นเป็นความผิดของตัวคุณเอง
………………...……………………………………………………

5 คนที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องบอกให้อีกฝ่ายรู้ก่อน ที่จะมีเซ็กซ์
………………...……………………………………………………

6 ผู้หญิงคือคนตัดสินใจว่า จะใช้ถุงยางหรือไม่ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์
………………...……………………………………………………

7 ถ้าคุณเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุณต้องไม่บอกใคร
………………...……………………………………………………


ดาวน์โหลด ppt เกมเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google