งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102
หน่วยการเรียนที่3 เรื่อง อารมณ์และความเครียด สอนโดย นายวิเชียร มีสม

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจผลกระทบความเครียด และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

3 ถ้าเกิดปัญหามาก มีผลต่อ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
3 ความเครียด ถ้าเกิดปัญหามาก มีผลต่อ สุขภาพกายและสุขภาพจิต

4 4 สาเหตุความเครียด 1. จากทางกาย 2. จากทางจิตใจ 3. จากสิ่งแวดล้อม

5 การแสดงออกความเครียด 1. ทางด้านร่างกาย 2. ทางด้านจิตใจ
5 การแสดงออกความเครียด 1. ทางด้านร่างกาย 2. ทางด้านจิตใจ

6 การปฏิบัติตนเมื่อมีความเครียด 1. หาทางระบายความเครียด 2. การออกกำลัง
6 การปฏิบัติตนเมื่อมีความเครียด 1. หาทางระบายความเครียด 2. การออกกำลัง 3. ไม่ควรใช้ยากระตุ้น 4. ควรพบจิตแพทย์

7 วิธีจัดอารมณ์และความเครียด 1. มีความตระหนักและยอมรับ - อาการทางร่างกาย
7 วิธีจัดอารมณ์และความเครียด 1. มีความตระหนักและยอมรับ - อาการทางร่างกาย - อาการทางจิตใจ 2. รับรู้และทำความเข้าใจ

8 - การปรับเปลี่ยนความรู้สึก - การฝึกเผชิญปัญหา
8 3. ยอมรับความเป็นจริง - การผ่อนคลาย - การปรับเปลี่ยนความรู้สึก - การฝึกเผชิญปัญหา

9 ใบงาน 1. เป็น เป็น เป็น อาการ/พฤติกรรม/ ไม่ บางครั่ง บ่อย ประจำ
9 ใบงาน อาการ/พฤติกรรม/ ความรู้สึก เป็น บางครั่ง เป็น บ่อย เป็น ประจำ ไม่ เคย 1.

10 ยอมรับตนเองว่า มีความเศร้า ใช้เทคนิคกลไก การปรับตัว รับรู้พิจารณา
10 ยอมรับตนเองว่า มีความเศร้า ใช้เทคนิคกลไก การปรับตัว รับรู้พิจารณา สาเหตุความเครียด นายวิเชียร มีสม

11 1. ความหมายของการฝึกจิต 2. การเตรียมตัวเพื่อฝึกจิต
11 การฝึกจิต 1. ความหมายของการฝึกจิต 2. การเตรียมตัวเพื่อฝึกจิต

12 การเตรียมตัวเพื่อฝึกจิต - เตรียมงาน - เตรียมกาย - เตรียมใจ
12 การเตรียมตัวเพื่อฝึกจิต - เตรียมงาน - เตรียมกาย - เตรียมใจ - เตรียมสถานที่ - เตรียมเวลา

13 การป้องกันความเครียด ผู้ที่มีอารมญ์เครียด 1. รักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง
13 การป้องกันความเครียด ผู้ที่มีอารมญ์เครียด 1. รักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง 2. ทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่คิดในแง่ร้าย

14 3. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ยอมรับตนเองและผู้อื่น
14 3. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ยอมรับตนเองและผู้อื่น 5. ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่รับความ รู้สึกที่แตกต่าง 6. ยอมรับคำติชม

15 1. ระบายความรู้สึก ขอคำปรึกษา จากพ่อ แม่ ครู เพื่อนสนิท
15 การแก้ไขความเครียด 1. ระบายความรู้สึก ขอคำปรึกษา จากพ่อ แม่ ครู เพื่อนสนิท 2. สูดลมหายใจเข้า-ออก ช้าๆ นับเลขในใจช้า จนจิตใจสงบ

16 การแก้ไขความเครียด 3. ทำกิจกรรมผ่อนคลาย - ความเครียด - เล่นกีฬา ดนตรี
16 การแก้ไขความเครียด 3. ทำกิจกรรมผ่อนคลาย - ความเครียด - เล่นกีฬา ดนตรี - ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง - ทำงานอดิเรก - ฝึกนั่งสมาธิ

17 17 การยอมรับตนเอง

18 18 การยอมรับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google