งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง อารมณ์และความเครียด เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง อารมณ์และความเครียด เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง อารมณ์และความเครียด เรื่อง อารมณ์และความเครียด

3 นายวิเชียร มีสม ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจ ผลกระทบ ความเครียด และ แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ 2

4 นายวิเชียร มีสม 3 ความเครียด ถ้าเกิดปัญหามาก มีผลต่อ สุขภาพกายและสุขภาพจิต

5 4 1. จากทางกาย 2. จากทางจิตใจ สาเหตุความเครียด 3. จากสิ่งแวดล้อม

6 นายวิเชียร มีสม 5 1. ทางด้านร่างกาย การแสดงออกความเครียด 2. ทางด้านจิตใจ

7 6 การปฏิบัติตนเมื่อมีความเครียด 1. หาทางระบายความเครียด 3. ไม่ควรใช้ยากระตุ้น 2. การออกกำลัง 4. ควรพบจิตแพทย์

8 7 วิธีจัดอารมณ์และความเครียด 1. มีความตระหนักและยอมรับ - อาการทางร่างกาย - อาการทางจิตใจ 2. รับรู้และทำความเข้าใจ

9 8 3. ยอมรับความเป็นจริง - การผ่อนคลาย - การปรับเปลี่ยนความรู้สึก - การฝึกเผชิญปัญหา

10 9 ใบงาน อาการ / พฤติกรรม / ความรู้สึก เป็น ประจำ เป็น บางครั่ง ไม่ เคย 1. เป็น บ่อย

11 10 ยอมรับตนเองว่า มีความเศร้า ใช้เทคนิคกลไก การปรับตัว รับรู้พิจารณา สาเหตุความเครียด นายวิเชียร มีสม

12 11 การฝึกจิต 1. ความหมายของการฝึกจิต 2. การเตรียมตัวเพื่อฝึกจิต

13 นายวิเชียร มีสม 12 การเตรียมตัวเพื่อฝึกจิต - เตรียมงาน - เตรียมกาย - เตรียมใจ - เตรียมสถานที่ - เตรียมเวลา

14 นายวิเชียร มีสม 13 การป้องกันความเครียด ผู้ที่มีอารมญ์เครียด 1. รักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง 2. ทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่คิดในแง่ร้าย

15 นายวิเชียร มีสม 14 3. นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ยอมรับตนเองและผู้อื่น 5. ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่รับความ รู้สึกที่แตกต่าง 6. ยอมรับคำติชม

16 นายวิเชียร มีสม 15 การแก้ไขความเครียด 1. ระบายความรู้สึก ขอคำปรึกษา จากพ่อ แม่ ครู เพื่อนสนิท 2. สูดลมหายใจเข้า - ออก ช้าๆ นับเลขในใจช้า จนจิตใจสงบ

17 นายวิเชียร มีสม 16 การแก้ไขความเครียด 3. ทำกิจกรรมผ่อนคลาย - ความเครียด - เล่นกีฬา ดนตรี - ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง - ทำงานอดิเรก - ฝึกนั่งสมาธิ

18 นายวิเชียร มีสม 17 การยอมรับตนเอง

19 นายวิเชียร มีสม 18 การยอมรับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม เรื่อง อารมณ์และความเครียด เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google