งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แอนิเมชั่น Animation อ. ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บทที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แอนิเมชั่น Animation อ. ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บทที่ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แอนิเมชั่น Animation อ. ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บทที่ 9

2 ทำความรู้จักกับแอนิเมชั่น แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง “ การ สร้างภาพเคลื่อนไหว ” ด้วยการเรียงลำดับ กัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดวงตา เห็นเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะ ภาพติดตา (Persistence of Vision)

3 ความเป็นมาของแอนิเมชั่น John Marey และ Edward Muybridge ได้ พัฒนาอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวของ วัตถุ และนำมาใช้เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของ ม้า ต่อมา Thomas Edison ได้ ประดิษฐ์กล้อง ถ่ายภาพ ที่ เรียกว่า “Kinetograph” เป็นกล้องที่ สามารถถ่ายภาพ ได้ถึง 10 ภาพต่อ วินาที

4 Keyframe และ Tweening การสร้างแอนิเมชันในยุคเริ่มต้น ผู้สร้างจะ วาดภาพสำคัญลงบนเฟรมเรียกว่า คีย์เฟรม (Keyframe) และกระบวนการวาดเฟรมที่อยู่ ระหว่างคีย์เฟรมนี้ว่า ทวีนนิ่ง (Tweening) โปรแกรม Adobe Flash นำหลักการนี้ไปใช้ ในการสร้างแอนิเมชั่น โดยแอนิเมชั่นจะกำหนด คีย์เฟรมเริ่มต้นและคีย์เฟรมสุดท้าย จากนั้น ปล่อยให้โปรแกรมสร้างการเคลื่อนไหวให้กับ ออบเจ็กต์ที่อยู่ระหว่างคีย์เฟรมทั้งสอง โดย อัตโนมัติ

5 โปรแกรม Adobe Flash สามารถแบ่งการ เคลื่อนไหวได้ดังนี้ - Frame by Frame เป็นการนำภาพมาใส่ไว้ในแต่ละเฟรมแล้วทำการ กำหนดคีย์เฟรม หรือเฟรมที่ถูกกำหนดให้มีการ เปลี่ยนแปลงของวัตถุเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว - Tween Animation การกำหนดคีย์เฟรมเริ่มต้นและคีย์เฟรมสุดท้าย จากนั้นปล่อยให้โปรแกรมสร้างความ เปลี่ยนแปลงระหว่างเฟรมโดยอัตโนมัติ แบ่งเป็น 2 แบบคือ - Motion Tween - Shape Tween การนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานแอ นิเมชั่น

6 1. Motion Tween หรือ Motion Path เป็น การสร้างการเคลื่อนไหวที่กำหนดการเคลื่อนที่ หมุน ย่อ หรือขยายวัตถุไปตามเส้นที่วาดไว้ โดย ที่รูปทรงของวัตถุไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็น รูปแบบการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่นิยมมากที่สุด 2. Shape Tween เป็นการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ วัตถุ จากรูปทรงหนึ่งไปเป็นอีกรูปทรงหนึ่ง โดย สามารถกำหนดตำแหน่ง ขนาด และทิศทาง และสีของวัตถุในแต่ละช่วงเวลาได้ตามต้องการ

7 วิธีการสร้างแอนิเมชั่น - Action Script เป็นภาษาที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของระบบและสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน ได้ โดย Action Script จะถูกนำมาใช้เมื่อมีการ กระทำเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า เหตุการณ์ (Event)

8 เทคนิคในการสร้างแอนิเมชั่น - Cel Animation เป็นการใช้แผ่นใส (Celluloid) สำหรับ วาดภาพในแต่ละเฟรม ซึ่งในปัจจุบัน เปลี่ยนมาเป็นแผ่นพลาสติก (Acetate) แทนแล้ว - Computer Animation ใช้หลักการเช่นเดียวกับ Cel Animation โดย สร้างภาพให้เป็นเฟรมที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากนั้นจึงกำหนดคีย์เฟรมโดยใช้เทคนิค Tween ซึ่งความสามารถในการแสดงผลก็ขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์

9 เทคนิคในการสร้างแอนิเมชั่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์จำลองส่วนต่างๆ ของร่างกาย สำหรับช่วยในการศึกษาลักษณะการ เคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ดังนี้ - Kinematic เน้นการเรียนรู้ลักษณะ กิริยาท่าทาง และการเคลื่อนไหวของโครงสร้าง ส่วนที่มีการเชื่อมต่อกัน เช่นท่าทาง การเดินของมนุษย์

10 - Morphing เป็นเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง ภาพให้กลายเป็นวัตถุชนิดอื่น ที่แตกต่าง กันออกไป เทคนิคในการสร้างแอนิเมชั่น

11 แอนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติ แอนิเมชั่นที่ที่รู้จักกันดีในอดีตจะมีลักษณะ 2 มิติ เช่นภาพยนตร์การ์ตูนต่างๆ ส่วนในปัจจุบัน สามารถสร้างแอนิเมชั่น 2 มิติได้โดยใช้ โปรแกรม Adobe Flash นอกจากแอนิเมชั่น 2 มิติแล้ว การสร้างแอนิ เมชั่น 3 มิติก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก เช่น การทำให้สัญลักษณ์ต่างๆ เคลื่อนไหว หรือการ สร้างสื่อโฆษณา มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์ ในปัจจุบันมีการสร้างแอนิเมชั่น 3 มิติให้มี ความใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด เพื่อใช้ในการ สร้างสภาวะที่เหมือนจริงที่เรียกว่า VR (Virtual Reality)

12 รูปแบบของไฟล์แอนิเมชั่น.MNG สามารถใช้งานกับเบราเซอร์ต่างๆ ได้หลากหลาย.MAX เป็นไฟล์สร้างจากโปรแกรม 3D Studio Max ได้รับความนิยมมาก เหมาะสำหรับทำงานบน Windows สามารถแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของอ็อบเจกต์ได้.FLC/FLI เป็นไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Autodesk, Animator Studio, 3D แสดงผลได้ 256 สี.ANI เป็นไฟล์ภาพที่ใช้กับงาน Animated Cursor บนแพล็ตฟอร์มของ Windows ซึ่งจะเก็บองค์ประกอบต่างๆ แบบแยกเฟรม.SWF เป็นไฟล์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรม Adobe Flash สามารถเล่นไฟล์ได้ ด้วย Flash player นิยมไปใช้กับงาน เว็บไซต์เพราะมีขนาดเล็ก.GIF ไฟล์มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ เหมาะ สำหรับงานบนเว็บไซต์

13 ซอฟต์แวร์สำหรับงานแอนิเมชั่น - Macromedia Flash - Gif Animator - Swish - Moho - TrueSpace - Xara X - Etc.

14 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานแอนิเมชั่น - งานภาพยนตร์และโทรทัศน์ - งานพัฒนาเกม - งานสถาปัตยกรรมและการ ก่อสร้าง - งานด้านวิทยาศาสตร์ - งานพัฒนาเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt แอนิเมชั่น Animation อ. ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บทที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google