งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์ สมบัติ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2547-2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์ สมบัติ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2547-2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์ สมบัติ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2547-2552

2 1. ประวัติ คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ กำเนิดและครอบครัว ชื่อนักบุญ เปาโล ชื่อ สมเดช นามสกุล พันธ์สมบัติ วันเดือนปีเกิด 18 มิ. ย. พ. ศ.2504/1961 สถานที่เกิด บ้านโนนแก้ว ต. ตะโก อ. ห้วย แถลง จ. นครราชสีมา รับศีลล้างบาปที่ วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว

3 ภูมิลำเนา บ้านโนนแก้ว ต. ตะโก อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญเทเรซา โนนแก้ว ชื่อบิดา นายคูณ พันธ์สมบัติ ชื่อมารดา นางน้อย พันธ์สมบัติ จำนวนพี่น้องในครอบครัว 5 คน เป็นลูกคน ที่ 4 1. นายบรรจง พันธ์สมบัติ 2. นายสมพงษ์ พันธ์สมบัติ 3. นางลาฟิน ปทุมปี 4. คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ 5. นางฐิติกุล วาปีโส

4 2. กระแสเรียก 2.1 เข้าบ้านเณรในนามของวัด นักบุญเทเรซา โนนแก้ว 2.2 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อปอล มองโตเกียว 2.3 บ้านเณรเล็ก ป.5- ป.7 บ้านเณรเล็กพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา, ม. ศ.1-5 บ้านเณรเล็กฟาติมา ท่าแร่ 2.4 บ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา 2.5 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ. นครปฐม 2.5.1 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ เมื่อเดือน สิงหาคม 2529/1986 ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ. นครปฐม 2.5.2 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม เมื่อเดือน สิงหาคม 2530/1987 ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ. นครปฐม 2.5.3 ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เมื่อเดือนสิงหาคม 2531/1987 ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ. นครปฐม

5 2.6. บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม ค. ศ. 2531/1988 ที่ วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว โดย พระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ 2.7. คติพจน์ “ รักและรับใช้ ” 2.8. รายชื่อพระสงฆ์ลูกวัดเดียวกัน 2.8.1. คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร 2.8.2 คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส 2.83. คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี 2.84. คุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ 2.8.5. คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง 2.8.6. คุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร ( คณะรอย แผลศักดิ์สิทธิ์ )

6 3. การศึกษาและอบรม 3.1. ประถม ป.1- ป.4 ที่ ร. ร. เทเรซา อุปถัมภ์ ( ผดุงศิลป์ ), ป.5- ป.7 ที่ ร. ร. อัสสัมชัญ นครราชสีมา 3.2. มัธยม ม. ศ.1- ม. ศ.5 ที่ ร. ร. เซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ 3.3. อุดมศึกษา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม - ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 3.4. การศึกษาระดับอื่นๆ - Professional Diploma in Family Counseling - ประกาศณียบัตรผู้บริหาร โรงพยาบาลเอกชน - การศึกษามหาบัณฑิต ม. สารคาม

7 4. ประสบการณ์ในชีวิตสงฆ์ / บันทึก การทำงาน 30 มิ. ย. 1988 - ร่วมงานกับคุณพ่อสมชัยในเขต ชัยภูมิ ดูแลวัดแก้งคร้อ หนองหญ้าปล้อง - รับผิดชอบงานด้านเยาวชน 25 มิ. ย. 1989 - เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองพลวง, วัด หนองไม้ตาย วัดพุทไธสงแทนคุณพ่อมอริช 1 พ. ค. 1991 - เป็นผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ - เป็นเจ้าอาวาสวัดบุรีรัมย์, วัดไทรทม - ที่ปรึกษาพระสังฆราช - เลขานุการสภาสงฆ์ 1 ต. ค. 1998 - ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์ นางรอง 17 พ. ค. 1997 - เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกปราสาท

8 - เป็นผู้จัดการโรงเรียนมารดาวนารักษ์ 23 มิ. ย. 1998 - เป็นกรรมการในคณะกรรมการ อำนวยการ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 15 ธ. ค. 1999 - 2001 - ไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ จบ หลักสูตร Professional Diploma in Family Counseling จาก Ateneo de Manila University 11 เม. ย. 2001 - เป็นเจ้าอาวาสวัดปากช่อง วัดกลาง ดง - เป็นผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนรุ่งอรุณ วิทยา ปากช่อง - เป็นกรรมการบริหารและรองประธาน กรรมการ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา 1 พ. ค. 2004 - เป็นผู้จัดการโรงเรียนมารีย์ บริหารธุรกิจ

9 5. ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ 146 ม.6 ถ. โนนไฮ - เมืองเก่า อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์. 0-4481-1864, 0-4481-2668 โทรสาร. 0-4481-2668


ดาวน์โหลด ppt คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์ สมบัติ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2547-2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google