งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Translation Process Chapter 3. Why study translation?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Translation Process Chapter 3. Why study translation?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Translation Process Chapter 3

2 Why study translation?

3 Translation process Source language (SL) ภาษาไป ภาษาต้น ทาง ภาษาต้นฉบั บ Target language (TL) ภาษามา ภาษา ปลายทาง ภาษาฉบับ แปล ( ภาษาเป้าห มาย )

4 Translation process Source text Target language Decoding Meaning Re-encoding

5

6 ค้นหา ความหม าย คำอำลา เมื่อจาก กัน ถ่ายท อด ความห มาย ลา ก่อน Good-bye

7 Model of translation process Eugene A. Nida & Charles R. Taber Source Language Text Receptor language Text Analysis Transfer Restructuring

8 ภาษาต้นฉบับ ภาษาฉบับแปล Good morning วิเคราะห์ว่า เป็นคำ ทักทายใน ตอนเช้า เปลี่ยนจาก ภาษาหนึ่ง เป็นอีกภาษา หนึ่ง เลือกคำและ โครงสร้างที่ เหมาะที่สุด ในภาษา ฉบับแปล อรุณ สวัสดิ์ ครับ

9 นัยความหมายของเครื่องหมาย วรรคตอน ในการแปลภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย การงดใช้เครื่องหมายในบท แปลภาษาไทย จะทำให้ขาดความหมายที่ ผู้เขียนต้องการสื่อ ดังนั้นจึงควรแปลความของ เครื่องหมายวรรคตอนด้วย เครื่องหมาย “, ” ( จุลภาค, ลูกน้ำ ) เครื่องหมายนี้ใช้เพื่อขยายความ หรือเชื่อม ความ โดยนัยทางความหมายอาจจะใช้คำ แปลว่า ที่ ซึ่ง อัน แต่ถ้าใช้คั่นคำก็ไม่ต้อง แปล เช่น Mr. Rogers, the secretary, is two hours late. คุณรอชเชอร์ซึ่งเป็นเลขานุการมาสายสอง ชั่วโมง

10

11 จงพิจารณาการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ ฝึกแปลประโยคต่อไปนี้ My brother introduced me to his fiancé, a teacher, and a real lady. คำแปล … พี่ชายของฉันแนะนำให้ฉันรู้จักคู่หมั้นของเขาคนหนึ่ง ครูคน หนึ่ง และสุภาพสตรีแท้อีกท่านหนึ่ง ( แนะนำให้รู้จัก 3 คน )…… My brother introduced me to his fiancé - a teacher and a real lady. คำแปล … พี่ชายของฉันแนะนำให้ฉันรู้จักกับคู่หมั้นของเขา ผู้เป็นทั้ง ครูและสุภาพสตรีแท้ ( แนะนำให้รู้จักคนเดียว ) I am sorry. You can’t come. คำแปล …… ผมเสียใจ คุณจะมาไม่ได้ ( ผู้พูดกล่าวห้าม ผู้ที่เขากำลัง พูดด้วย )………………………………………… I am sorry you can’t come. คำแปล …… ผมเสียใจที่คุณมาไม่ได้ ( ผู้พูดกำลังแสดงความเสียใจกับ ผู้ที่เขากำลังพูดด้วย )……….……………..……

12 She is a pretty, generous woman. คำแปล ……… หล่อนเป็นคนสวยและใจดี (pretty เป็น adjective) She is a pretty generous woman. คำแปล ……… หล่อนเป็นคนใจดีพอสมควร (pretty เป็น adverb ขยายคำว่า “generous”) I left him convinced that he was guilty. คำแปล ……… ฉันจากเขามาและปล่อยให้เขาเชื่อว่าตนเอง เป็นคนผิด (convinced ขยาย “him”)… I left him, convinced that he was guilty. คำแปล ……… ฉันจากเขามาด้วยความเชื่อว่าเขาเป็นคนผิด (convinced ขยาย “I”) George Morris and I met in Chicago. คำแปล ……… ผมกับจอร์จ มอริส พบกันที่ชิคาโก ( มอริส เป็น ชื่อสกุลของจอร์จ ) George, Morris and I met in Chicago. คำแปล ……… ผมกับจอร์จ และมอริส พบกันที่ชิคาโก ( มอริส เป็นชื่อคนอีกคนหนึ่ง )…

13 Liz has worked so hard that she has aged, like her mother; she certainly works too hard. คำแปล … ลิซทำงานหนักเหลือเกินจนเธอดูแก่ลงเหมือนคุณแม่ของเธอ เธอ ทำงานหนักเกินไปจริง ๆ ( ลิซแก่เหมือนคุณแม่ )… Liz has worked so hard that she has aged; like her mother she certainly works too hard. คำแปล … ลิซทำงานหนักเหลือเกินจนเธอดูแก่ลง เธอทำงานหนักเกินไปจริง ๆ เช่นเดียวกันกับคุณแม่ของเธอ ( ลิซทำงานหนักเหมือนคุณแม่ )…… Taxi-robbing masseuses arrested ( พาดหัวข่าว ) คำแปล …… หมอนวดที่ปล้นแท็กซี่ถูกจับ (Taxi-robbing ขยาย masseuses)… Taxi robbing masseuses arrested ( พาดหัวข่าว ) คำแปล …… แท็กซี่ที่ปล้นหมอนวดถูกจับ (robbing ขยาย taxi)…… State, firms to pay 17m damage to victims ( พาดหัวข่าว ) คำแปล …… รัฐให้บริษัทจ่ายเงินค่าเสียหาย 17 ล้านแก่ประชาชน ผู้เคราะห์ร้าย..…… State firms to pay 17m damage to victims ( พาดหัวข่าว )

14 Woman without her man has no reason for living. คำแปล …… สตรีที่ไม่มีคู่ ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม … Woman: without her, man has no reason for living. คำแปล …… สตรี : หากไร้ซึ่งพวกเธอ ผู้ชายก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม Some people speak from experience. Others don’t speak from experience. คำแปล …… คนบางคนพูดจากประสบการณ์, คนบางคนไม่ได้ พูดจากประสบการณ์ ( ไม่ใช้ประสบการณ์อ้างอิง )…… Some people speak from experience. Others don’t speak, from experience. คำแปล …… คนบางคนพูดจากประสบการณ์ คนบางคนไม่ได้พูดจากประสบการณ์ ( เพราะมีประสบการณ์ เลย ทำให้ไม่อยากพูด )…


ดาวน์โหลด ppt Translation Process Chapter 3. Why study translation?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google