งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสิงห์ 1. ขยายพันธุ์ ชวนชม 2. การปลูกแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสิงห์ 1. ขยายพันธุ์ ชวนชม 2. การปลูกแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสิงห์ 1. ขยายพันธุ์ ชวนชม 2. การปลูกแก้ว มังกร นายสมชาย สิงห์ศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว

2 จุดถ่ายทอด เรื่องขยายพันธุ์ ชวนชม วิทยากรประจำจุด นายคำนงค์ อินวกูล สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผนที่ / สถานที่ดำเนินการ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลสิงห์

3

4 จุดถ่ายทอด เรื่องการปลูกแก้ว มังกร วิทยากรประจำจุด สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ ที่ 7 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผนที่ / สถานที่ดำเนินการ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลสิงห์


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสิงห์ 1. ขยายพันธุ์ ชวนชม 2. การปลูกแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google