งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….? Have you ever…?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….? Have you ever…?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….? Have you ever…?

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Communi cation การพูดเรื่อง เกี่ยวกับ ประสบการณ์ ด้านกีฬา Talking about experiences

3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล สนทนา โต้ตอบ เกี่ยวกับ ประสบการณ์ ด้านกีฬาได้ Talking about experiences

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Gramma r Gramma r

5 Subject+ has/have+ verb 3 ( past participle ) ( past participle ) Present perfect simple Tense

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Present Perfect Tense Have you ever been to Chiangmai? Have you ever tried judo?

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Present Perfect Tense Have you ever tried windsurfing? Yes, I have. I’ve tried it once. No, I haven’t. I’ve never tried it.

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Has she ever been to Wimbledon? Yes, she has. She’s been once/twice/ many times. No, she hasn’t. She’s never been there.

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Marco’s tried hang gliding once. He says it’s exciting. Angela’s been to the San Siro stadium many times. She loves football.

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล โครงสร้าง Subject+ has/have+ verb 3 ( past participle ) ( past participle ) Present perfect simple Tense

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Communi cation การพูดเรื่อง เกี่ยวกับ ประสบการณ์ ด้านกีฬา Talking about experiences

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล scuba diving judo Vocabulary windsurfing hang gliding judo karate weight training scuba diving

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล hang gliding windsurfing weigh training karate

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Would you like to try windsurfing? Yes, I would. No, I wouldn’t. It’s too dangerous.

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Yes, I would. It’s too exciting. Would you like to try hang gliding? No, I wouldn’t.

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Yes, I would. No, I wouldn’t. It’s too heavy. Would you like to try weigh training? hard

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Famous sporting places She tried karate. Makoto has been to Hua Mark indoor Stadium.

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Hua Mark indoor Stadium. Ratchamangkara Stadium. Famous sporting places

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Famous sporting places Wembley Wimbledon Twickenham Tennis rugby football

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล football Wembley

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Wimbledon Tennis

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Twickenham rugby

23 Which unusual sports do you like to try? do you like to try? bungee jumping hang gliding windsurfing

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 Where do you do the exercise? sport club/ health club fitness club

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27

28 My name is Beth. I work at Health and Fitness Club. I’m a fitness instructor.

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The club a swimming pool, tennis courts, a gym, a dance studio, a sauna, a jacuzzi and sunbeds. The club has got a swimming pool, tennis courts, a gym, a dance studio, a sauna, a jacuzzi and sunbeds.

30 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31

32 Have you ever..? Have you ever..? NEXT


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….? Have you ever…?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google