งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสดงเพียง บางส่วน แจ้งให้ ภาควิชา / หน่วยงาน ส่งวันที่ พร้อม ให้คณะเข้า ตรวจประเมินฯ แจ้งกรรมการตรวจ ประเมินฯ ของคณะ ส่งวันที่ และรายชื่อ หน่วยงานที่พร้อมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสดงเพียง บางส่วน แจ้งให้ ภาควิชา / หน่วยงาน ส่งวันที่ พร้อม ให้คณะเข้า ตรวจประเมินฯ แจ้งกรรมการตรวจ ประเมินฯ ของคณะ ส่งวันที่ และรายชื่อ หน่วยงานที่พร้อมฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แสดงเพียง บางส่วน

3 แจ้งให้ ภาควิชา / หน่วยงาน ส่งวันที่ พร้อม ให้คณะเข้า ตรวจประเมินฯ แจ้งกรรมการตรวจ ประเมินฯ ของคณะ ส่งวันที่ และรายชื่อ หน่วยงานที่พร้อมฯ ตรงกัน วันที่ ภาควิชา / หน่วยงาน พร้อม แจ้งผลต่อ กรรมการคณะฯ แจ้งผลต่อ หน่วยงาน จัดทำ SAR คณะ เพื่อส่ง KKU ประกาศ ให้ภาควิชา / หน่วยงาน และ กรรมการตรวจ ประเมินฯ ของคณะ ให้ทราบ คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ และ คณะกรรมการ ตรวจประเมินฯ ประชุมรับรองผล กรรมการตรวจ ประเมินฯ ของ คณะเข้าตรวจ ประเมิน เลขาฯ รวบรวม ผลการตรวจ ประเมิน จัดทำ สรุป ส่ง 31 กค. หน่วยงานส่ง SAR ภายใน สป.3 เมษายน พฤษภาคม เมษายน ขั้นตอนการตรวจประเมินฯ ปี 2548


ดาวน์โหลด ppt แสดงเพียง บางส่วน แจ้งให้ ภาควิชา / หน่วยงาน ส่งวันที่ พร้อม ให้คณะเข้า ตรวจประเมินฯ แจ้งกรรมการตรวจ ประเมินฯ ของคณะ ส่งวันที่ และรายชื่อ หน่วยงานที่พร้อมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google