งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการปฏิเสธทางเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการปฏิเสธทางเพศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการปฏิเสธทางเพศ
หลายสาเหตุที่อาจนำมาสู่การเสียตัว หรือการมีเพศสัมพันธ์ ด้วยความใกล้ชิด ด้วยการบอกรักและ   ขอเป็นของกันและกัน เช่นถ้าไม่ยอมจะไปรักคนอื่น ถ้ารักจริงก็ต้องเป็นของฉัน.....

2 การมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะผูกมัดใจผู้ชายได้ เป็นการบอกรักเพื่อให้ได้มีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ผู้หญิงยอมมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้ความรัก การปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีดีที่สุดถ้ายังไม่พร้อม ให้คิดเสมอว่าถ้าเข้าไม่ยอมรับการปฏิเสธแสดงว่าเข้าไม่ได้รักเราอย่างจริงใจ ไม่สมควรจะเป็นคู่รักกันอีกต่อไป.....

3 ตามข้อแนะนำของนายแพทย์ สุกมล วิภาวีพลกุล ได้บอกวิธีการปฏิเสธ ไว้ 3 ประการคือ
1. การปฏิเสธอาจมีผลทำให้เลิกกัน (ไม่ยอมเสียตัวไม่กลัวเสียแฟน) 2. การปฏิเสธแบบแบ่งรับแบ่งสู้ และสุดท้ายอาจหลงคารม  (ยอมเสียตัว เพราะกลัวเสียแฟน) 3. การปฏิเสธที่เหมาะสมที่สุด ที่ยังคงความสัมพันธ์อันดีไว้ได้ (ตอนนี้ไม่ ยอม ตอนพร้อมค่อยมี)

4 หลักการปฏิเสธ 1. ต้องปฏิเสธอย่างชัดเจน ไม่ให้ความหวัง 2. ต้องไม่อยู่ในที่ส่วนตัว ซึ่งจะทำให้การปฏิเสธไม่ประสบผลสำเร็จ 3. อย่าอยู่ด้วยกัน 2 ต่อ 2 4. อย่าอยู่ในที่ลับหู ลับตาคนอื่น 5. อย่างเปิดเครื่องรางของ   เช่น  การแต่งกายที่เปิดให้เห็นส่วนร่างกายอย่าง ชัดเจนหรือเจตนา

5 หลักการปฏิเสธและการเตือนเพื่อน
ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ปลอดภัย  การติดโรค  การใช้ยาเสพติด หรือ  ไปมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม

6 ประโยคปฏิเสธที่ดีควรมีลักษณะอย่างนี้
การอ้างความรู้สึกประกอบแทนการใช้เหตุผลอย่างเดียว  เพราะ การใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลอื่น  แต่ ความรู้สึกเป็นเรื่องที่โต้แย้งได้ยาก ปฏิเสธอย่างชัดเจนทั้งท่าทาง  คำพูด  และน้ำเสียง การถามความคิดเห็น  เป็นการรักษาน้ำใจผู้ชวน  ถ้าคู่สนทนา ยอมรับคำปฏิเสธ  ควรพูดคำว่า  “  ขอบคุณค่ะ (ครับ) ” 

7 ทักษะการปฏิเสธ •ถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เช่น จับมือ จับแขน   ฝ่ายหญิงต้องแสดงอาการหวงตัวให้ฝ่ายชายรู้สึกว่าไม่ควรทำเช่นนี้อีก 

8 •ถ้าฝ่ายหญิงถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายชายบ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกได้ ผู้หญิงจึงไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวให้ฝ่ายชายต้องคิดมากหรือคิดเกินเลย

9 •เมื่อเป็นคู่รักฝ่ายหญิงยอมให้ฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวได้บ้าง อาจเกินเลยฝ่ายหญิงจะต้องขัดขืน หรือร้องขอฝ่ายชายตรงๆว่า  “อย่ากระทำเช่นนี้อีก”

10 • ถูกชักชวนไปในที่รโหฐาน ควรปฏิเสธก่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมี เพศสัมพันธ์ ถูกชักชวนให้ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ ควรปฏิเสธ • เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

11 จัดทำโดย นาย ยงยุทธิ์ สุขประสงค์ เลขที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ
นาย ยงยุทธิ์ สุขประสงค์ เลขที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขต 1


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการปฏิเสธทางเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google