งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะ ผูกมัดใจผู้ชายได้ เป็นการบอกรัก เพื่อให้ได้มีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ผู้หญิง ยอมมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้ความรัก การปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะ ผูกมัดใจผู้ชายได้ เป็นการบอกรัก เพื่อให้ได้มีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ผู้หญิง ยอมมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้ความรัก การปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะ ผูกมัดใจผู้ชายได้ เป็นการบอกรัก เพื่อให้ได้มีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ผู้หญิง ยอมมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้ความรัก การปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็น วิธีดีที่สุดถ้ายังไม่พร้อม ให้คิดเสมอ ว่าถ้าเข้าไม่ยอมรับการปฏิเสธแสดง ว่าเข้าไม่ได้รักเราอย่างจริงใจ ไม่ สมควรจะเป็นคู่รักกันอีกต่อไป.....

3

4  หลักการปฏิเสธ  1. ต้องปฏิเสธอย่างชัดเจน ไม่ให้ความหวัง  2. ต้องไม่อยู่ในที่ส่วนตัว ซึ่งจะทำให้การปฏิเสธไม่ ประสบผลสำเร็จ  3. อย่าอยู่ด้วยกัน 2 ต่อ 2  4. อย่าอยู่ในที่ลับหู ลับตาคนอื่น  5. อย่างเปิดเครื่องรางของ เช่น การแต่งกายที่เปิด ให้เห็นส่วนร่างกายอย่างชัดเจนหรือเจตนา  หลักการปฏิเสธ  1. ต้องปฏิเสธอย่างชัดเจน ไม่ให้ความหวัง  2. ต้องไม่อยู่ในที่ส่วนตัว ซึ่งจะทำให้การปฏิเสธไม่ ประสบผลสำเร็จ  3. อย่าอยู่ด้วยกัน 2 ต่อ 2  4. อย่าอยู่ในที่ลับหู ลับตาคนอื่น  5. อย่างเปิดเครื่องรางของ เช่น การแต่งกายที่เปิด ให้เห็นส่วนร่างกายอย่างชัดเจนหรือเจตนา

5 หลักการปฏิเสธและการ เตือนเพื่อน ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธ การชวนไปทำในสิ่งที่ ตนเองไม่อยาก ทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ ปลอดภัย การติด โรค การใช้ยาเสพติด หรือ ไปมีพฤติกรรมทาง เพศที่ไม่เหมาะสม หลักการปฏิเสธและการ เตือนเพื่อน ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธ การชวนไปทำในสิ่งที่ ตนเองไม่อยาก ทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ ปลอดภัย การติด โรค การใช้ยาเสพติด หรือ ไปมีพฤติกรรมทาง เพศที่ไม่เหมาะสม

6  ประโยคปฏิเสธที่ดีควรมีลักษณะอย่างนี้  การอ้างความรู้สึกประกอบแทนการใช้ เหตุผลอย่างเดียว เพราะการใช้เหตุผล อย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วยเหตุผล อื่น แต่ความรู้สึกเป็นเรื่องที่โต้แย้งได้ ยาก  ปฏิเสธอย่างชัดเจนทั้ง ท่าทาง คำพูด และน้ำเสียง  การถามความคิดเห็น เป็นการรักษา น้ำใจผู้ชวน ถ้าคู่สนทนายอมรับคำ ปฏิเสธ ควรพูดคำว่า “ ขอบคุณค่ะ ( ครับ ) ”  การถามความคิดเห็น เป็นการรักษา น้ำใจผู้ชวน ถ้าคู่สนทนายอมรับคำ ปฏิเสธ ควรพูดคำว่า “ ขอบคุณค่ะ ( ครับ ) ”

7 ถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เช่น จับมือ จับแขน ฝ่ายหญิงต้อง แสดงอาการหวงตัวให้ฝ่ายชายรู้สึก ว่าไม่ควรทำเช่นนี้อีก

8

9 เมื่อเป็นคู่รักฝ่ายหญิงยอมให้ ฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวได้ บ้าง อาจเกินเลยฝ่ายหญิงจะต้อง ขัดขืน หรือร้องขอฝ่ายชายตรงๆ ว่า “ อย่ากระทำเช่นนี้อีก ”

10 ถูกชักชวนไปในที่รโหฐาน ควรปฏิเสธ ก่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมี เพศสัมพันธ์ ถูกชักชวนให้ดูสื่อที่ยั่วยุ อารมณ์ ควรปฏิเสธ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมี เพศสัมพันธ์

11


ดาวน์โหลด ppt การมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะ ผูกมัดใจผู้ชายได้ เป็นการบอกรัก เพื่อให้ได้มีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ผู้หญิง ยอมมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้ความรัก การปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google