งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูภาราดร ฟุ้ง เฟื้อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผังงาน (Flowchart) ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูภาราดร ฟุ้ง เฟื้อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผังงาน (Flowchart) ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผังงาน (Flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูภาราดร ฟุ้ง เฟื้อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผังงาน (Flowchart) ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผังงาน (Flowchart)

2 ข้อตกลงในห้องเรียน

3

4

5

6 Flowcha rt แผนภาพที่มีการ ใช้สัญลักษณ์ รูปภาพและลูกศรที่ แสดงถึงขั้นตอนการ ทำงานของ โปรแกรม หรือระบบ ทีละขั้นตอน

7 Flowchart แบ่งได้ เป็น 2 ประเภท 1. ผังงานระบบ (System Flowchart) 1. ผังงานระบบ (System Flowchart) 2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart

8 ประโยชน์ ของผังงาน ช่วยลำดับขั้นตอนการ ทำงานได้ง่าย ไม่สับสน

9 ข้อจำกัดของการ เขียนผังงาน ผังงานเป็นการสื่อ ความหมาย ระหว่างบุคคลกับ บุคคลมากกว่าที่ สื่อความหมาย ระหว่างบุคคลกับ เครื่อง

10 ข้อจำกัดของการ เขียนผังงาน ในบางครั้งจะไม่ สามารถทราบได้ว่า ขั้นตอนการทางานใด สำคัญกว่ากัน เพราะ ทุก ๆ ขั้นตอนจะใช้ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ ในลักษณะเดียวกัน

11 ข้อจำกัดของการ เขียนผังงาน การเขียนผังงานเป็น การสิ้นเปลือง เพราะ จะต้องใช้กระดาษ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อประกอบการ เขียนภาพ

12 หลักในการเขียน Flowchart 1. ใช้สัญลักษณ์ที่มี รูปแบบเป็น มาตรฐาน 2. ขนาดของ สัญลักษณ์ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสม

13 หลักในการเขียน Flowchart 3. ควรเขียนทิศ ทางการไหลของ ข้อมูล เริ่มจากบนลง ล่าง หรือจากซ้ายไป ขวา 4. เขียนคาอธิบาย ให้เขียนภายใน สัญลักษณ์ ใช้ ข้อความที่เข้าใจง่าย สั้นและชัดเจน

14 หลักในการเขียน Flowchart 5. พยายามให้เกิด จุดตัดน้อยที่สุด หรือ อาจใช้สัญลักษณ์ที่ เรียกว่า " ตัวเชื่อม " (Connector) แทน 6. หากเป็นไปได้ควร เขียนผังงานให้จบ ภายในหน้าเดียวกัน

15 หลักในการเขียน Flowchart 7. ผังงานที่ดีควร เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ชัดเจน เข้าใจและ ติดตามขั้นตอนได้ ง่าย 8. จุดเริ่มต้นและ สิ้นสุดของงาน ควรมี เพียงจุดเดียว

16 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียน Flowchart

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูภาราดร ฟุ้ง เฟื้อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผังงาน (Flowchart) ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google