งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HRM Job analysis/assignment Performance assessment Attitude / Proud Effective,Efficiency Outcome evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HRM Job analysis/assignment Performance assessment Attitude / Proud Effective,Efficiency Outcome evaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HRM Job analysis/assignment Performance assessment Attitude / Proud Effective,Efficiency Outcome evaluation

2 Job analysis

3

4

5 Job assignment

6 HematoChemMicroImmunoUABloodOPD รวม1 6403, % 2 7, % 3 7, % 4 7, % 5 4, % , % 7 7, % 8 5, % 9 7, % 10 4, % พฤษภาคม

7 HematoChemMicroImmunoUABloodOPD รวม1 1,7704, % 2 8, % 3 9, % 4 7, % 5 8, % , % 7 7, % 8 7, % 9 7, % 10 5, % มิถุนายน

8 HematoChemMicroImmunoUABloodOPD รวม1 1,2504, % 2 6, % 3 8, % 4 7, % 5 8, % 6 5,6493, % 7 7, % 8 7, % 9 6, % 10 3,5351,4593, % กรกฎาคม

9 Attitude & Proud กรณี ทดแทน ลา / จนท. ไม่พอ กรณี งานสำคัญที่เป็นส่วนขาด Gap กรณี งานนโยบายใหม่

10 ข้าราชการ24.9%68.4% พนง. ราชการ -75.0% ลูกจ้างประ จำ 39.7%58.0% ลูกจ้าง ชั่วคราว 46.2%72.4% ต้องการให้ทำต่อ

11

12 Performance assessment วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมิน จาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงเวลาที่กำหนด ประหยัด ( เงิน / เวลา ) และคุ้มค่าการ ใช้ทรัพยากร 70 %

13 Effective & Efficiency

14 OPD245,620255,953256,784273,527284,794 IPD15,15615,42815,00915,47015,884 LOS71,92770,02969,49574,24779,306 CMI13, , , , , CMI. (mean)

15 13,932 14,931 16,056 17,906 18,660 OPD CMI

16 แพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ขรก. อื่น ลจ. ปจ พนง. รก ลจ. ชค

17 จนท. รวม

18 OP voice Waiting time

19 IP voice การให้ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt HRM Job analysis/assignment Performance assessment Attitude / Proud Effective,Efficiency Outcome evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google