งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HRM Job analysis/assignment Performance assessment Attitude / Proud Effective,Efficiency Outcome evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HRM Job analysis/assignment Performance assessment Attitude / Proud Effective,Efficiency Outcome evaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HRM Job analysis/assignment Performance assessment Attitude / Proud Effective,Efficiency Outcome evaluation

2 Job analysis

3

4

5 Job assignment

6 HematoChemMicroImmunoUABloodOPD รวม1 6403,578 58.88% 2 7,154 89.61% 3 7,663 96.02% 4 7,262 91.00% 5 4,636404 72.18% 6 6706094,673 74.58% 7 7,346 92.05% 8 5,670 71.05% 9 7,080 88.72% 10 4,646 58.22% พฤษภาคม

7 HematoChemMicroImmunoUABloodOPD รวม1 1,7704,541 81.07% 2 8,739 99.08% 3 9,314 109.0% 4 7,867 91.23% 5 8,539404 102.2% 6 6706,177 73.43% 7 7,270 85.82% 8 7,221 81.87% 9 7,950 90.13% 10 5,613 63.63% มิถุนายน

8 HematoChemMicroImmunoUABloodOPD รวม1 1,2504,638 73.00% 2 6,974 76.83% 3 8,379 95.87% 4 7,639 82.67% 5 8,380 98.16% 6 5,6493,220 96.83% 7 7,365 79.70% 8 7,256 78.52% 9 6,836 73.90% 10 3,5351,4593,148 88.11% กรกฎาคม

9 Attitude & Proud กรณี ทดแทน ลา / จนท. ไม่พอ กรณี งานสำคัญที่เป็นส่วนขาด Gap กรณี งานนโยบายใหม่

10 25522554 ข้าราชการ24.9%68.4% พนง. ราชการ -75.0% ลูกจ้างประ จำ 39.7%58.0% ลูกจ้าง ชั่วคราว 46.2%72.4% ต้องการให้ทำต่อ

11

12 Performance assessment วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมิน จาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงเวลาที่กำหนด ประหยัด ( เงิน / เวลา ) และคุ้มค่าการ ใช้ทรัพยากร 70 %

13 Effective & Efficiency

14 25502551255225532554 OPD245,620255,953256,784273,527284,794 IPD15,15615,42815,00915,47015,884 LOS71,92770,02969,49574,24779,306 CMI13,932.5214,931.2116,056.5917,906.8818,660.43 CMI. (mean) 0.9190.9681.0701.1581.123

15 13,932 14,931 16,056 17,906 18,660 OPD CMI

16 25502551255225532554 แพทย์2820222224 ทันต แพทย์ 55557 เภสัชกร1111121213 พยาบาล219219220221222 ขรก. อื่น 5555555656 ลจ. ปจ. 8381777470 พนง. รก. 339912 ลจ. ชค. 117129161189194 522523561588598

17 จนท. รวม

18 OP voice Waiting time 95 93 87 83 88

19 IP voice การให้ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt HRM Job analysis/assignment Performance assessment Attitude / Proud Effective,Efficiency Outcome evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google