งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่เสี่ยงความยากจน เข้าใจแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่เสี่ยงความยากจน เข้าใจแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่เสี่ยงความยากจน เข้าใจแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของครอบครัว

2 แหล่งที่มาของรายได้ การประกอบอาชีพหลักการประกอบอาชีพเสริมมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ จากลงทุนในสินทรัพย์จากการมีลาภลอย แล้วนักเรียนมีรายได้มาจากอะไร

3 แหล่งที่มาของรายจ่าย รายจ่าย ส่วนตัว รายจ่ายเพื่อการศึกษารายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค รายจ่ายเพื่อสุขภาพรายจ่ายเพื่อความบันเทิง แล้วนักเรียนมีรายจ่ายอะไรบ้าง

4 วิธีลดรายจ่าย ๑. กำหนดเป้าหมายการเก็บออม ๒. กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย ๓. ประหยัดรายจ่าย ๔. ใช้จ่ายคุ้มค่า ๕. ใช้เท่าจำเป็น ๖. พึงระวังค่าใช้จ่ายที่นึกไม่ถึง ๗. ไม่ก่อหนี้โดยไม่จำเป็นและเกินกำลัง

5


ดาวน์โหลด ppt ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่เสี่ยงความยากจน เข้าใจแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google