งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่เสี่ยงความยากจน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่เสี่ยงความยากจน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่เสี่ยงความยากจน
เข้าใจแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของครอบครัว

2 แหล่งที่มาของรายได้ แล้วนักเรียนมีรายได้มาจากอะไร การประกอบอาชีพหลัก
การประกอบอาชีพเสริม มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ จากลงทุนในสินทรัพย์ จากการมีลาภลอย แล้วนักเรียนมีรายได้มาจากอะไร

3 แหล่งที่มาของรายจ่าย
รายจ่ายส่วนตัว รายจ่ายเพื่อการศึกษา รายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค รายจ่ายเพื่อสุขภาพ รายจ่ายเพื่อความบันเทิง แล้วนักเรียนมีรายจ่ายอะไรบ้าง

4 วิธีลดรายจ่าย ๑.กำหนดเป้าหมายการเก็บออม ๒.กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย ๓.ประหยัดรายจ่าย ๔.ใช้จ่ายคุ้มค่า ๕.ใช้เท่าจำเป็น ๖.พึงระวังค่าใช้จ่ายที่นึกไม่ถึง ๗.ไม่ก่อหนี้โดยไม่จำเป็นและเกินกำลัง

5 รายได้ คือ น้ำเข้า รายจ่าย คือ น้ำออก
พ่อ แม่ รายได้อื่นๆ รับจ้าง รายจ่ายสูงกว่ารายได้=เป็นหนี้ รายได้สูงกว่ารายจ่าย=มีเงินออม รายได้เท่ากับรายจ่าย=ไม่มีเงินออม รายได้+ หนี้=รายจ่าย ค่าของเล่น ค่าขนม ค่าของฟุ่มเฟือย ค่าสมุดดินสอ รายจ่าย คือ น้ำออก


ดาวน์โหลด ppt ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่เสี่ยงความยากจน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google