งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 4 โรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 4 โรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 4 โรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 4

2 www.themegallery.com โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด 228 โรง สัตว์ปีก 48 โรง โค - กระบือ 51 โรง สุกร – โค กระบือ 96 โรง สุกร 33 โรง

3 สุกร – โค กระบือ 9 โรง สุกร 1 โรง รวม 10 โรง สุกร 1 โรง สุกร – โค กระบือ 9 โรง โคกระบือ 2 โรง สัตว์ปีก 1 โรง รวม 13 โรง สุกร 8 โรง สุกร – โค กระบือ 2 โรง โค - กระบือ 7 โรง สัตว์ ปีก 8 โรง รวม 25 โรง สุกร – โคกระบือ 6 โรง โค - กระบือ 3 โรง สุกร 1 โรง สัตว์ปีก 2 โรง รวม 12 โรง สุกร 11 โรง สุกร – โค กระบือ 6 โรง โคกระบือ 22 โรง สัตว์ปีก 14 โรง รวม 53 โรง สุกร – โคกระบือ 2 โรง โค กระบือ 1 โรง สัตว์ปีก 1 โรง รวม 4 โรง สุกร 1 โรง สุกร – โค กระบือ 15 โรง โค กระบือ 1 โรง รวม 17 โรง สุกร 6 โรง สุกร – โค กระบือ 1 โรง โคกระบือ 4 โรง รวม 11 โรง สุกร 1 โรง สุกร – โคกระบือ 9 โรง โค กระบือ 1 โรง สัตว์ปีก 11 โรง รวม 22 โรง สุกร 2 โรง สุกร – โค กระบือ 15 โรง โคกระบือ 1 โรง รวม 18 โรง โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด 228 โรง สุกร – โค กระบือ 7 โรง โค กระบือ 1 โรง รวม 8 โรง สุกร 1 โรง สุกร – โค กระบือ 15 โรง โคกระบือ 8 โรง สัตว์ปีก 11 โรง รวม 35 โรง

4 สุกร 25 โรง โค - กระบือ 34 โรง สัตว์ปีก 5 โรง สุกร – โค กระบือ 1 โรง โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวม ทั้งหมด 65 โรง

5 www.themegallery.com โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวม ทั้งหมด 65 โรงงาน สุกร – โค กระบือ 1 โรง รวม 1 โรง รวม 0 โรง สุกร 13 โรง โคกระบือ 17 โรง สัตว์ปีก 1 โรง รวม 31 โรง สุกร 6 โรง โค - กระบือ 4 โรง สัตว์ปีก 2 โรง รวม 12 โรง รวม 0 โรง โค - กระบือ 9 โรง สัตว์ปีก 1 โรง รวม 10 โรง สุกร 6 โรง โค - กระบือ 3 โรง รวม 9 โรง โค - กระบือ 1 โรง สัตว์ปีก 1 โรง รวม 2 โรง รวม 0 โรง

6 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงานปศุ สัตว์เขต 4 ตั้งแต่ปี 2550 - ปี 2557 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงานปศุ สัตว์เขต 4 ตั้งแต่ปี 2550 - ปี 2557

7


ดาวน์โหลด ppt โรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 4 โรงฆ่าสัตว์ ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google