งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวิร์ม ( WORM ) Write Once Read Many. WORM : Write Once Read Many เวิร์ม (WORM) คือเทคโนโลยีที่ให้ ผู้ใช้เขียนข้อมูลลงไปได้เพียงครั้ง เดียว แต่อ่านได้หลายครั้งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวิร์ม ( WORM ) Write Once Read Many. WORM : Write Once Read Many เวิร์ม (WORM) คือเทคโนโลยีที่ให้ ผู้ใช้เขียนข้อมูลลงไปได้เพียงครั้ง เดียว แต่อ่านได้หลายครั้งเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวิร์ม ( WORM ) Write Once Read Many

2 WORM : Write Once Read Many เวิร์ม (WORM) คือเทคโนโลยีที่ให้ ผู้ใช้เขียนข้อมูลลงไปได้เพียงครั้ง เดียว แต่อ่านได้หลายครั้งเป็น เทคโนโลยีโดดเดี่ยว เพราะไม่ได้ พัฒนาจากเทคโนโลยีใด ตัวแผ่นเป็นโลหะ ใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรม และ ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการบันทึก ข้อมูล มีความจุหลายล้านตัวอักษร การที่แผ่นสามารถเขียนได้หนึ่ง ครั้งนี้ทำให้แตกต่างจากซีดีรอม

3 WORM : Write Once Read Many ปัจจุบันองค์กรว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน ระหว่างประเทศ (International Standard Organization :ISO) พยายามกำหนดความจุไว้ที่ 650 เมกะ ไบต์ แต่สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของ สหรัฐอเมริกา (American Naional Standard : ANSI ) ได้กำหนดความจุ ที่ 1.2 จิกะไบต์ เวิร์ม จึงเป็นจานแสงชนิดหนึ่งที่ ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลเข้าไปเก็บได้ และเก็บไว้อย่างถาวร

4 WORM : Write Once Read Many

5 ข้อดี - เหมาะที่จะใช้เก็บข้อมูลจำนวน มากที่ไม่ต้องการแก้ไข ข้อมูลที่เป็น ความลับหรือต้นฉบับของเอกสาร สำคัญ เช่น กฎหมาย สาราณุกรม - ค่าใช้จ่ายไม่แพง ซึ่งจะช่วยให้ การสำรองข้อมูลสามารถทำได้ สะดวกมากขึ้น

6 WORM : Write Once Read Many ข้อเสีย - แผ่นเวิร์มซีดีจะต้องใช้กับเครื่อง อ่านรุ่นเดียวกับที่ใช้บันทึกเท่านั้น ทำให้มีการใช้งานในวงแคบ ส่วนมากจะนิยมนำมาใช้ในการเก็บ สำรองข้อมูลเท่านั้น - การเขียนข้อมูลลงในแผ่นเวิร์ มซีดีจะช้ากว่าการอ่านข้อมูลมาก

7 WORM : Write Once Read Many แหล่งที่มา : Hope Dictionary http://anucha.iblog.co.th - http://anucha.iblog.co.th/&thisy=2008&thism=9&thisd=4 http://elearning.spu.ac.th - http://elearning.spu.ac.th/content/bcs110/main_storage.html http://cptd.chandra.ac.th - http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20hard5.htm


ดาวน์โหลด ppt เวิร์ม ( WORM ) Write Once Read Many. WORM : Write Once Read Many เวิร์ม (WORM) คือเทคโนโลยีที่ให้ ผู้ใช้เขียนข้อมูลลงไปได้เพียงครั้ง เดียว แต่อ่านได้หลายครั้งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google