งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O เขตปกครอง พิเศษฮ่องกง ระบบการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O เขตปกครอง พิเศษฮ่องกง ระบบการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O เขตปกครอง พิเศษฮ่องกง ระบบการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์

2 เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง

3 เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง ฮ่องกง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดย อังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทำ สัญญา ‘ เช่าซื้อ ’ พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘ เขตดินแดนใหม่ ’ รวมทั้งเกาะ รอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้ง อังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า ฮ่องกงมีพื้นที่รวม 1, ตารางกิโลเมตร ประชากรปี 2004 ประชากรในฮ่องกงมีถึง 6.89 ล้านคน เพิ่มขึ้นปีละ 0.7%

4 ระบบการศึกษาฮ่องกง Seven Learning Goals

5 Education System in Hong Kong

6 Education System in Hong Kong

7 Grading System in Hong Kong

8 Grading System in Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE and HKALE)

9 Grading System in Hong Kong University Level

10 เปรียบเทียบโครงสร้างเวลา เรียนไทย - ฮ่องกง

11 Mathematics Education

12 Mathematics Education The dimensions of primary mathematics are Number (44%), Shape and Space (14%), Measures (18%), Algebra (3%), and Data Handling (6%). The percentages in the parentheses are the suggested time allocations for the teaching of each dimension, in addition to which are 13% of spare periods (out of a total of 960 mathematics periods for the six years). Obviously the most significant area is Number, in which the topics to be studied include the following Primary mathematics

13 Primary Mathematics

14 Primary Mathematics

15 Primary Mathematics

16 Primary Mathematics

17 Primary Mathematics

18 Primary Mathematics

19 Secondary mathematics

20 Secondary mathematics

21 Secondary mathematics

22 L/O/G/O Thank you!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O เขตปกครอง พิเศษฮ่องกง ระบบการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google