งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิยามของสมการพาราโบลานิยามของสมการพาราโบลา พาราโบลา คือเซตของจุดบนพื้น ระนาบซึ่งมีระยะห่างจากจุดคงที่ เท่ากับระยะที่ห่างจากเส้นคงที่ เส้นลาตัสเลกตัม (Latus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิยามของสมการพาราโบลานิยามของสมการพาราโบลา พาราโบลา คือเซตของจุดบนพื้น ระนาบซึ่งมีระยะห่างจากจุดคงที่ เท่ากับระยะที่ห่างจากเส้นคงที่ เส้นลาตัสเลกตัม (Latus."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นิยามของสมการพาราโบลานิยามของสมการพาราโบลา พาราโบลา คือเซตของจุดบนพื้น ระนาบซึ่งมีระยะห่างจากจุดคงที่ เท่ากับระยะที่ห่างจากเส้นคงที่ เส้นลาตัสเลกตัม (Latus Rectum) คือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดโฟกัสและ ตั้งฉากกับแกนของรูป แกนของรูปหรือแกนสมมาตร คือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดยอดและ ผ่านจุดโฟกัส คอร์ดของพาราโบลา คือเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุด 2 จุด ที่ต่างกันของ พาราโบลาและคอร์ดที่ลากผ่านจุดโฟกัสเรียกว่า Focul ส่วนคอร์ดที่ ลากผ่านจุดโฟกัสด้วย และตั้งฉากกับแกนของรูปด้วย เรียกว่า ลาตัสเรกตัม (Latus Recrum) จุดคงที่ คือจุดโฟกัส (Focus) เส้นตรงที่คงที่ คือเส้นไดเรกตริกซ์ (Directrix) ข้อสังเกต จากสมการ จะต้องมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอยู่ในรูปกำลัง สอง และอีกตัวหนึ่งยกกำลังหนึ่ง และอยู่ที่เทอมที่บวกลบกัน กราฟที่ ได้จึงจะเป็นกราฟพาราโบลา

3 รูปแบบของพาราโบลาที่มีจุด ศูนย์กลางอยู่ที่จุด (0,0) พาราโบลาซึ่งมีจุดยอดที่จุด (0,0) และแกนของรูปทับแกน y พาราโบลาซึ่งมีจุดยอดที่จุด (0,0) และแกนของรูปทับแกน x

4 การหาจุดยอดการหาจุดยอด หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อหาค่า y หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อหาค่า y กำหนดสมการ y = - x 2 + 4x – 1 จงหาจุดยอดของพาราโบลา x b a  2  ab 1 4, (  x  4 21)() 2 yxx  41 y  481y  3 y  2 2421()() ดังนั้น จุดยอดของ พาราโบลาคือ (x,y) = (2,3)

5 ตารางค่าและกราฟตารางค่าและกราฟ  เลือกสองค่าใด ๆ ของ x ที่อยู่ทางซ้าย หรือ ขวาของจุดยอด  แทนค่าในสมการเพื่อหาค่า y  ลงจุด และเขียนกราฟ ซึ่งกราฟสมมาตรรอบ แกน x=  เลือกสองค่าใด ๆ ของ x ที่อยู่ทางซ้าย หรือ ขวาของจุดยอด  แทนค่าในสมการเพื่อหาค่า y  ลงจุด และเขียนกราฟ ซึ่งกราฟสมมาตรรอบ แกน x= x y = -x 2 + 4x -1y 1 y = -(1) 2 + 4(1) - 1 y = -1 + 4 - 1 2 y = -(-1) 2 + 4(-1) -1 y = -1 - 4 -1 -6 x y โปรด สังเกตว่า จุด ทางซ้าย - ขวาห่าง แกนเท่ากัน

6 เราสามารถสรุปสมการพาราโบลา ออกมาได้ดังนี้

7 การหาจุดยอด สร้างตารางค่า และ เขียนกราฟพาราโบลา

8 จุดยอดคือ (2,-4) x y

9 จุดยอดคือ (0,3) x y

10 จุดยอดคือ (3,-5) x y

11 การนำพาราโบรามาใช้ใน ชีวิตประจำวัน การขว้างปา สิ่งของ การแกว่ง เปล การยิงปืน

12 ♠ นาย ณรงค์ เรืองฤทธิ์ เลขที่ 4 ♣ นางสาว จีระภา สุดทุ่งกง เลขที่ 17 ♦ นางสาว ไหมทอง เรือง ธำรงค์ เลขที่ 24 ♥ นางสาว ชลทิชา สังฆะสา เลขที่ 27 M.4/1 ☺☻☺


ดาวน์โหลด ppt นิยามของสมการพาราโบลานิยามของสมการพาราโบลา พาราโบลา คือเซตของจุดบนพื้น ระนาบซึ่งมีระยะห่างจากจุดคงที่ เท่ากับระยะที่ห่างจากเส้นคงที่ เส้นลาตัสเลกตัม (Latus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google