งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

▲ เงินหาย กระเป๋าเก็บเงิน จากบ้านไปธนาคาร โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ การเก็บรักษาเงิน ความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "▲ เงินหาย กระเป๋าเก็บเงิน จากบ้านไปธนาคาร โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ การเก็บรักษาเงิน ความเข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ▲ เงินหาย กระเป๋าเก็บเงิน จากบ้านไปธนาคาร โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ การเก็บรักษาเงิน ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ บทเรียน แนวคิด ▲ △▲▲▲ ป.1 ▲▲ △ ป.2 ป.3

3 เรื่องเล่า เงินหาย “ความสำคัญของการเก็บรักษาเงิน” เงินหายได้อย่างไร วิธีเก็บรักษาเงินไม่ให้หาย เงินหายทำอย่างไร

4 เก็บเงินได้อย่างปลอดภัย พกพาสะดวก ใช้งานได้จริง เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 กระเป๋าเก็บเงิน ประเมินผลงานจากปัจจัยหลัก 3 ข้อ

5 เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 จากบ้านไปธนาคาร หน้า 107 การได้เงิน การเสียเงิน ธนาคาร

6 แบบทดสอบ ไม่ควรมีผลต่อคะแนนหรือเกรด ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังมีความเข้าใจในเรื่องการเก็บรักษาเงินไม่ดีพอ เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 ประเมินผล หน้า 62


ดาวน์โหลด ppt ▲ เงินหาย กระเป๋าเก็บเงิน จากบ้านไปธนาคาร โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ การเก็บรักษาเงิน ความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google