งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OLAP : การดำเนินการกับ OLAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OLAP : การดำเนินการกับ OLAP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OLAP : การดำเนินการกับ OLAP

2 OLAP : การดำเนินการกับ OLAP
Roll up และ Drill Down Roll up เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากส่วนของรายละเอียดมาก จนมาเป็นข้อมูลสรุป Drill Down เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากข้อมูลสรุป จนมาเป็นข้อมูลในส่วนรายละเอียด Slice and Dice Slice เป็นการเลือกพิจารณาผลลัพธ์บางส่วนที่เราสนใจ โดยการเลือกเฉพาะค่าที่ถูกกำกับด้วยข้อมูลบางค่าของแต่ละมิติ Dice เป็นกระบวนการพลิกแกนหรือมิติข้อมูล ให้มุมมองที่ต่างออกไป

3 การดำเนินการกับ OLAP : Roll up และ Drill Down (1/2)
Region Sum North 61,000 South 41,500 Region Roll up Drill Down Product Type Glossary Misc. Region North 55,000 6,000 South 31,000 10,500 Region-Product Type Roll up Drill Down Product Type Glossary Misc. Region Shop North ABC 30,000 Platter 25,000 6,000 South Five Mart 31,000 10,500 Region-Shop-Product Type

4 การดำเนินการกับ OLAP : Roll up และ Drill Down (2/2)
Product Type Glossary Misc. Region Shop North ABC 30,000 Platter 25,000 6,000 South Five Mart 31,000 10,500 Region-Shop-Product Type Roll up Drill Down Product Type Glossary Misc. Product Fish Meat Pork Medicine Pencil Region Shop North ABC 10,000 20,000 Platter 25,000 6,000 South Five Mart 8,000 23,000 500 Region-Shop-Product Type-Product Type

5 การดำเนินการกับ OLAP : Slice (1/2)
10,000 8,000 23,000 500 25,000 6,000 20,000 ABC Platter Five Mart North South Source Cube Fish Meat Pork Med. Pencil Glossary Misc. 10,000 8,000 23,000 25,000 20,000 ABC Platter Five Mart North South Slice Fish Meat Pork Glossary 10,000 8,000 23,000 500 25,000 6,000 20,000 ABC Platter Five Mart North South Slice Fish Meat Pork Med. Pencil Glossary Misc. แสดงตัวอย่างการ Slice ข้อมูลเพื่อพิจารณา เฉพาะกลุ่มสินค้าประเภท “Glossary”

6 การดำเนินการกับ OLAP : Slice (2/2)
Product Type Glossary Misc. Product Fish Meat Pork Medicine Pencil Region Shop North ABC 10,000 20,000 Platter 25,000 6,000 South Five Mart 8,000 23,000 500 Slice:Glossary Product Type Glossary Product Fish Meat Pork Region Shop North ABC 10,000 20,000 Platter 25,000 South Five Mart 8,000 23,000 แสดงตัวอย่างการ Slice ข้อมูลเพื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภท “Glossary”

7 การดำเนินการกับ OLAP : Dice (1/2)
Shop Product Type Date Product Type Shop Date การพลิกแกนหรือมิติข้อมูล ให้มุมมองที่ต่างออกไป

8 การดำเนินการกับ OLAP : Dice (2/2)
Product Type Glossary Misc. Shop ABC 30,000 Platter 25,000 6,000 Five Mart 31,000 10,500 Shop-Product Type Product Type Glossary Misc. Date 6/07/2004 43,000 10,000 7/07/2004 6,500 Date-Product Type การพลิกแกนหรือมิติข้อมูล ให้มุมมองที่ต่างออกไป


ดาวน์โหลด ppt OLAP : การดำเนินการกับ OLAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google