งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปล่อยแถวระดมปราบปรามและออกตรวจ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปล่อยแถวระดมปราบปรามและออกตรวจ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปล่อยแถวระดมปราบปรามและออกตรวจ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

3 ตั้งจุดตรวจ - จุดสกัดร่วม

4 ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่

5 ออกตรวจปราบปรามทางน้ำ

6 1 ม. ค.-13 ก. พ.56 จับคนเข้าเมือง ( เกาหลีเหนือ ) จำนวน 61 ราย

7 ทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน

8 การให้บริการ

9 ประชุมอบรมข้าราชการ ตำรวจ

10 ฝึกยุทธวิธีตำรวจ / การดสอบ สมรรถภาพ

11 พัฒนาสถานที่

12 โครงการอาหารกลางวัน

13 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 แต่ 1 ตุลาคม 55- ปัจจุบัน ค่าใช้สอย ไตรมาส 1-4 (1 ต. ค.55-30 ก. ย.56) ค่าวัสดุ ไตรมาส 1-4 (1 ต. ค.55-30 ก. ย.56) ได้รับใช้ไปคงเหลือได้รับใช้ไปคงเหลือ 143,40047,08096,320359,320157,520201,800 รวมแล้วคงเหลือ 298,120

14


ดาวน์โหลด ppt ปล่อยแถวระดมปราบปรามและออกตรวจ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google