งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

All Dressed Up.  ตรวจสอบรูปภาพใน Task 2-3  1AndreaA  - white skirt  - striped blouse  - short, curly hair  2RobertD  - heavy-set  - plaid shirt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "All Dressed Up.  ตรวจสอบรูปภาพใน Task 2-3  1AndreaA  - white skirt  - striped blouse  - short, curly hair  2RobertD  - heavy-set  - plaid shirt."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 All Dressed Up

2  ตรวจสอบรูปภาพใน Task 2-3  1AndreaA  - white skirt  - striped blouse  - short, curly hair  2RobertD  - heavy-set  - plaid shirt

3 3MarkG white, short- sleeved shirt - cute 4AlbertK - short - jacket - tie

4 5MelanieH - tall - long, straight hair 6AmyJ - polka dot skirt - sneakers

5 7LeeF - heavy-set - striped shirt 8RodI - tall - glasses - vest - cute

6  งาน 6 …. ให้นักเรียนแปล Audio script เป็นภาษาไทย.... เขียนที่ด้านข้างประโยค หรือด้านหลัง sheet  งานพิเศษ 6… แปลคำศัพท์เกี่ยวกับคำ วิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverb Of Frequency) และประโยคตัวอย่างเป็นไทย พร้อมทั้งแต่งประโยคโดยใช้ Adv. Of Frequency ทั้ง 9 คำ จำนวน 9 ประโยค

7


ดาวน์โหลด ppt All Dressed Up.  ตรวจสอบรูปภาพใน Task 2-3  1AndreaA  - white skirt  - striped blouse  - short, curly hair  2RobertD  - heavy-set  - plaid shirt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google