งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นรายชื่อวารสาร Library Catalog. How to search 1. พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น ลงในช่อง Titles Alphabetical: 2. คลิก เพื่อเริ่มการสืบค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นรายชื่อวารสาร Library Catalog. How to search 1. พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น ลงในช่อง Titles Alphabetical: 2. คลิก เพื่อเริ่มการสืบค้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นรายชื่อวารสาร Library Catalog

2 How to search 1. พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น ลงในช่อง Titles Alphabetical: 2. คลิก เพื่อเริ่มการสืบค้น

3 Search results 1. ระบบจะแสดงรายการที่ตรงกับคำที่ใช้ในการสืบค้น กรณีที่รายการใดมีชื่อซ้ำกัน ให้สังเกตที่ปีพิมพ์ ( Pub date ) สิ่งพิมพ์ที่เป็นวารสารจะมีลักษณะเป็นปีเปิด เช่น 2525- คลิกชื่อวารสาร เพื่อเรียกดู Location และ Holdings

4 Item Information 1. ให้ข้อมูลชื่อวารสาร, สถานที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, ปีที่เริ่มพิมพ์, ISSN, กำหนดออก 2. Location and Holding Location and Holding ทำให้ผู้ใช้ทราบว่า 1. วารสารชื่อนี้ มีให้บริการที่ ห้องสมุดใด 2. ปีพิมพ์ทั้งหมด ที่มี ให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นรายชื่อวารสาร Library Catalog. How to search 1. พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น ลงในช่อง Titles Alphabetical: 2. คลิก เพื่อเริ่มการสืบค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google