งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ดอกกุหลาบ โดย เด็กหญิงชลลดา เตชาวงศ์ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 ดอกกุหลาบ

3 Grandiflora เป็นดอกกุหลาบที่ได้รับการดัดแปลงพันธุ์จาก Floribunda
ประเภทของกุหลาบ (Types of roses) Hybrid Tea หรือ กุหลาบที่มีดอกขนาดใหญ่ก้านช่อดอกยาว Floribunda หรือ กุหลาบขนาดกลาง Grandiflora เป็นดอกกุหลาบที่ได้รับการดัดแปลงพันธุ์จาก Floribunda  Miniature หรือ กุหลาบหนู

4 กุหลาบที่มีดอกขนาดใหญ่ก้านช่อดอกยาว
Hybrid Tea หรือ  กุหลาบที่มีดอกขนาดใหญ่ก้านช่อดอกยาว กุหลาบชนิดนี้จะมีก้านช่อที่ยาวมาก ส่วนใหญ่หนึ่งก้านจะมีเพียง 1 ดอก เท่านั้น ส่วนเรื่องความหอมของกุหลาบชนิดนี้ บางพันธุ์ก็มีกลิ่นหอม แต่บางพันธุ์ก็ไม่มีกลิ่นเลย กุหลาบประเภท Hybrid Tea นี้ จะมีลำต้นใหญ่สูงบางต้นอาจสูงมากกว่า 150 เซนติเมตร แต่กุหลาบประเภทนี้มีให้คุณเลือกชมทุกสี

5 Floribunda หรือ กุหลาบขนาดกลาง
กุหลาบประเภทนี้จะมี ดอกขนาดกลาง มีก้านดอกขนาดกลาง และต้นสูงประมาณ 1/2 เมตร ในหนึ่งก้านจะมีดอกออกมากกว่าหนึ่งดอก และกุหลาบประเภทนี้เป็นกุหลาบที่มีการผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่ จึงมีสีมากมายและยังมีกลิ่นหอมมาก

6 Grandiflora เป็นดอกกุหลาบที่ได้รับการดัดแปลงพันธุ์จาก Floribunda
ซึ่งบางพันธุ์จะมีดอกขนาดใหญ่ก้านสั้น หรือบางพันธุ์จะมีดอกเล็กแต่ก้านยาว ส่วนต้นของดอกกุหลาบประเภทนี้ จะมีลำต้นเป็นทรงพุ่มขนาดใหญ่และสูงมาก มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

7 Miniature หรือ กุหลาบหนู
กุหลาบหนู เป็นกุหลาบที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร แต่เป็นกุหลาบที่เป็นลูกผสมของกุหลาบป่าหลายสายพันธุ์ จะมีลำต้น และใบ ขนาดเล็ก ส่วนดอกนั้นบางพันธุ์ก็เล็กมาก แต่บางพันธุ์ก็มีดอกใหญ่กว่าใบมาก

8 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google