งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดอกกุหลาบ โดย เด็กหญิงชลลดา เตชาวงศ์ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดอกกุหลาบ โดย เด็กหญิงชลลดา เตชาวงศ์ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดอกกุหลาบ โดย เด็กหญิงชลลดา เตชาวงศ์ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 ดอก กุหลาบ

3 ประเภทของกุหลาบ (Types of roses) Hybrid Tea หรือ กุหลาบที่มีดอกขนาด ใหญ่ก้านช่อดอกยาว Floribunda หรือ กุหลาบขนาดกลาง Grandiflora เป็นดอกกุหลาบที่ได้รับการดัดแปลงพันธุ์ จาก Floribunda Grandiflora เป็นดอกกุหลาบที่ได้รับการดัดแปลงพันธุ์ จาก Floribunda Miniature หรือ กุหล าบหนู

4 Hybrid Tea หรือ กุหลาบที่มีดอกขนาดใหญ่ก้านช่อ ดอกยาว กุหลาบชนิดนี้จะมีก้านช่อที่ยาว มาก ส่วนใหญ่หนึ่งก้านจะมีเพียง 1 ดอก เท่านั้น ส่วนเรื่องความหอมของ กุหลาบชนิดนี้ บางพันธุ์ก็มีกลิ่นหอม แต่บางพันธุ์ก็ไม่มีกลิ่นเลย กุหลาบ ประเภท Hybrid Tea นี้ จะมีลำต้นใหญ่ สูงบางต้นอาจสูงมากกว่า 150 เซนติเมตร แต่กุหลาบประเภทนี้มีให้ คุณเลือกชมทุกสี

5 Floribunda หรือ กุหลาบขนาดกลาง กุหลาบประเภทนี้จะมี ดอกขนาด กลาง มีก้านดอกขนาดกลาง และต้นสูง ประมาณ 1/2 เมตร ในหนึ่งก้านจะมีดอก ออกมากกว่าหนึ่งดอก และกุหลาบ ประเภทนี้เป็นกุหลาบที่มีการผสมพันธุ์ ขึ้นมาใหม่ จึงมีสีมากมายและยังมีกลิ่น หอมมาก

6 Grandiflora เป็นดอกกุหลาบที่ได้รับ การดัดแปลงพันธุ์จาก Floribunda ซึ่งบางพันธุ์จะมีดอกขนาดใหญ่ก้านสั้น หรือบางพันธุ์จะมีดอกเล็กแต่ก้านยาว ส่วน ต้นของดอกกุหลาบประเภทนี้ จะมีลำต้น เป็นทรงพุ่มขนาดใหญ่และสูงมาก มีกลิ่น หอมอ่อนๆ

7 Miniature หรือ กุหลาบหนู กุหลาบหนู เป็นกุหลาบที่ไม่ มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร แต่เป็น กุหลาบที่เป็นลูกผสมของกุหลาบป่า หลายสายพันธุ์ จะมีลำต้น และใบ ขนาดเล็ก ส่วนดอกนั้นบางพันธุ์ก็เล็ก มาก แต่บางพันธุ์ก็มีดอกใหญ่กว่าใบ มาก

8 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt ดอกกุหลาบ โดย เด็กหญิงชลลดา เตชาวงศ์ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google