งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค้นหาเหรียญปลอมมีเหรียญ บาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญ ปลอม 1 เหรียญ ซึ่งมี น้ำหนัก เบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธี ในการหาเหรียญปลอม โดย การชั่ง ด้วยตาชั่ง 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค้นหาเหรียญปลอมมีเหรียญ บาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญ ปลอม 1 เหรียญ ซึ่งมี น้ำหนัก เบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธี ในการหาเหรียญปลอม โดย การชั่ง ด้วยตาชั่ง 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ค้นหาเหรียญปลอมมีเหรียญ บาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญ ปลอม 1 เหรียญ ซึ่งมี น้ำหนัก เบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธี ในการหาเหรียญปลอม โดย การชั่ง ด้วยตาชั่ง 2 แขนเพียง 2 ครั้งเท่านั้น

3 กรณี ที่ 1 Devince coins on 3 groups. แบ่งเหรียญ ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 เหรียญ

4 And choose group1 and group2 and weigh it. นำเหรียญกลุ่มที่ 1 มาวางข้างซ้าย และ กลุ่มที่ 2 มาวาง ข้างขวา แล้วทำการชั่ง

5 Group1 and Group2 will equal..So.. In group3 it have counterfeit coins. กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะเท่ากันในกรณีแรก แสดงว่า ในกลุ่มที่ 3 จะมีเหรียญปลอมอยู่

6 Get coin 7 and coin 8 and weigh it. นำเหรียญที่ 7 และ เหรียญที่ 8 มาทำการชั่ง

7 Get coin 7 and coin 8 and weigh it. เหรียญที่ 7 และ เหรียญที่ 8 เท่ากัน Get coin 7 and coin 8 and weigh it. เหรียญที่ 9 เป็นเหรียญปลอม

8

9 กรณีที่ 2 Devince coins on 3 groups 1 group have 3 coins the same case 1 แบ่งเหรียญ ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 เหรียญ เหมือนกรณี แรก

10 Get group1 weigh it in the left and group2 in the right นำเหรียญกลุ่มที่ 1 มาวางด้านซ้าย และ กลุ่มที่ 2 มาวางด้านขวา แล้วทำการชั่ง

11 The left(group1) will heavy than the right(group2)..So..group1 will have the counterfeit coin ด้านซ้าย ( กลุ่มที่ 1) หนักกว่าด้านขวา ( กลุ่มที่ 2) แสดงว่า กลุ่มที่ 1 มี เหรียญปลอมอยู่

12 Get coin4 and coin5 and weigh it. นำเหรียญที่ 4 และ เหรียญที่ 5 มาทำการชั่ง

13 Coin4 and coin5 will equal. เหรียญที่ 4 และ เหรียญที่ 5 เท่ากัน..So.. Coin6 is counterfeit coin เหรียญที่ 6 เป็นเหรียญปลอม

14


ดาวน์โหลด ppt ค้นหาเหรียญปลอมมีเหรียญ บาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญ ปลอม 1 เหรียญ ซึ่งมี น้ำหนัก เบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธี ในการหาเหรียญปลอม โดย การชั่ง ด้วยตาชั่ง 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google