งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าพบหน่วยงานตามมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและมติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน่วยงาน : กระทรวง คมนาคม วันที่ 15 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าพบหน่วยงานตามมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและมติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน่วยงาน : กระทรวง คมนาคม วันที่ 15 มกราคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าพบหน่วยงานตามมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและมติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน่วยงาน : กระทรวง คมนาคม วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 08:00 – 09:00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 กระทรวง คมนาคม

2 บทบาทของ คค. ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทาง กับระบบขนส่ง สาธารณะด้วยการเดินเท้าและการ ใช้จักรยาน ให้ความรู้ที่เน้นให้ความสำคัญต่อผู้ เดินเท้าและผู้ใช้จักรยานทุกกลุ่ม คนในการสอบเพื่อขอใบอนุญาต ขับขี่ ยานยนต์ทุกชนิด (1) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 ธ. ค. 2555 (2) มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ( คสช.) เมื่อวันที่ 16 ส. ค. 2556 (3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ. ย. 2556

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารและ จัดการ  คค. จัดตั้งหน่วยงาน ดูแล เดิน - จักรยาน โดยเฉพาะ  ให้สนข. เก็บข้อมูลเดิน - จักรยาน

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ระบบและ โครงสร้างส่งเสริมเดิน จักรยาน คค.  กำหนดให้มีการออกแบบที่เป็นธรรม (Universal Design) ในการ ออกแบบใดๆเพื่อส่งเสริม เดิน จักรยาน ก. คค. กำหนดให้ ทล. ทช. และ สนข. (1) ศึกษา วิจัยระบบจราจรที่ทำให้ผู้ใช้รถ ประเภทอื่นๆ ดูแลคนเดิน - จักรยาน (2) กำหนดมาตรฐานป้ายจราจรต่อคนเดิน จักรยาน

5 กลุ่มเป้าหมาย ต้องรองรับผู้ใช้ส่วน ใหญ่ของประเทศ

6 กรุงเทพฯเป็นเมืองจักรยาน ไม่ได้ DR. BERNHARD ENSINK EXECUTIVE DIRECTOR, ECF เมืองจักรยาน.........… No เมืองนี้ใช้จักรยานได้.........…Yes Source: http://www.thaicyclingclub.org/

7 เข้าใจผิด (1) ต้องมีทางจักรยาน ต้องวิ่งข้ามเมืองได้ ต้องต่อเชื่อมเมืองได้ ต้องใส่หมวกกันน็อก ASEAN ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกตาม American Source: http://bicycledutch.wordpress.com/2012/05/14/cycle-highway-vlijmen-s-hertogenbosch/

8 เข้าใจผิด (2) นักจักรยาน vs ผู้ใช้จักรยาน ปัจจุบันถูกชี้นำ โดยนักจักรยาน ดารา ผู้สื่อข่าว การผลักดันจึงยิ่งยาก ขึ้นไปอีกหลายเท่า 10/04/58 ซึ่งล้วนไม่ใช้วิถี ประจำวัน

9 ก. ทำทางจักรยานที่คน รณรงค์ฯ หรือนักจักรยาน อยาก (want) ให้ทำ Thailand Cycling Club ข. ทำที่ชาวบ้านผู้ใช้งาน จริงในละแวกนั้น ต้องการ (need) ให้ทำ VS

10 ชาวบ้าน ( ชาติต่างๆ ) ไม่ใส่หมวก กันน็อก อังกฤษเนเธอร์แล นด์ เยอรม นี 10

11 ชาวบ้าน ( ชาติต่างๆ ) ไม่ใส่ หมวกกันน็อก อินโดนีเซียบังคลาเทศ พม่า 11

12 ชาวบ้าน ( ชาติต่างๆ ) ไม่ใส่ หมวกกันน็อก จี น ญี่ปุ่ น เวียดน าม 12

13 13

14 ศาสตร์ที่เกี่ยวกับจักรยานและการ เดิน Thailand Cycling Club

15 พื้นที่ตัวอย่าง : ชุมชนจักรยานดง กลาง จ. พิจิตร DRR Model จ พิจิตร

16 Road Stud ลูกแก้ว เป็นอันตรายต่อ ผู้ขับขี่ กรมทางหลวง ได้กำหนด Specification ใหม่โดยกำหนดความ สูง ไม่เกิน 19 มม.

17

18


ดาวน์โหลด ppt การเข้าพบหน่วยงานตามมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและมติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน่วยงาน : กระทรวง คมนาคม วันที่ 15 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google