งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PCT ทีมนำทางคลินิก. ทำไม PCT จึงไม่ work บทบาททีมไม่ชัด ไม่ใช้ข้อมูล ไม่ตอบบริบท กิจกรรมทบทวน ไม่เป็นสหวิชาชีพ ไม่มีการติดตามประเมินผล สุดท้ายได้แต่ CPG.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PCT ทีมนำทางคลินิก. ทำไม PCT จึงไม่ work บทบาททีมไม่ชัด ไม่ใช้ข้อมูล ไม่ตอบบริบท กิจกรรมทบทวน ไม่เป็นสหวิชาชีพ ไม่มีการติดตามประเมินผล สุดท้ายได้แต่ CPG."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PCT ทีมนำทางคลินิก

2 ทำไม PCT จึงไม่ work บทบาททีมไม่ชัด ไม่ใช้ข้อมูล ไม่ตอบบริบท กิจกรรมทบทวน ไม่เป็นสหวิชาชีพ ไม่มีการติดตามประเมินผล สุดท้ายได้แต่ CPG

3 บทบาทหน้าที่ PCT วิเคราะห์เอกาสพัฒนา กำหนด ทิศทาง ชี้นำ มองภาพรวมการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วย ความเสี่ยงทางคลินิก ประสานงานความร่วมมือ / สนับสนุนทรัพยากร ประเมิน ติดตามผล

4 กำหนดทิศทาง ชี้นำ

5 ค้นหา ปัญหา วิเคราะห์ ปัญหา กำหนดนโยบาย ทิศทาง

6 ค้นหาปัญหา เป้าหมาย นโยบายองค์กร โรคที่เป็นปัญหา โรงพยาบาล ชุมชน ความต้องการผู้ป่วย Implicit need Clinical risk

7 การประสานความ ร่วมมือ สนับสนุน ทรัพยากร

8 ประเมินผล การ ติดตาม

9 ติดตามประเมินผล Indicater ภาพรวม Specific Clinical Indicater Admit non –admit เชื่อมกับ RMC

10


ดาวน์โหลด ppt PCT ทีมนำทางคลินิก. ทำไม PCT จึงไม่ work บทบาททีมไม่ชัด ไม่ใช้ข้อมูล ไม่ตอบบริบท กิจกรรมทบทวน ไม่เป็นสหวิชาชีพ ไม่มีการติดตามประเมินผล สุดท้ายได้แต่ CPG.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google