งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PCT ทีมนำทางคลินิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PCT ทีมนำทางคลินิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PCT ทีมนำทางคลินิก

2 ทำไม PCT จึงไม่ work บทบาททีมไม่ชัด ไม่ใช้ข้อมูล ไม่ตอบบริบท
ไม่ใช้ข้อมูล ไม่ตอบบริบท กิจกรรมทบทวน ไม่เป็นสหวิชาชีพ ไม่มีการติดตามประเมินผล สุดท้ายได้แต่ CPG

3 บทบาทหน้าที่ PCT วิเคราะห์เอกาสพัฒนา กำหนดทิศทาง ชี้นำ มองภาพรวมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ความเสี่ยงทางคลินิก ประสานงานความร่วมมือ / สนับสนุนทรัพยากร ประเมิน ติดตามผล

4 กำหนดทิศทาง ชี้นำ

5 กำหนดทิศทาง ชี้นำ ค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา กำหนดนโยบาย ทิศทาง

6 ค้นหาปัญหา เป้าหมาย นโยบายองค์กร โรคที่เป็นปัญหา โรงพยาบาล ชุมชน
เป้าหมาย นโยบายองค์กร โรคที่เป็นปัญหา โรงพยาบาล ชุมชน ความต้องการผู้ป่วย Implicit need Clinical risk

7 การประสานความร่วมมือ สนับสนุนทรัพยากร

8 ประเมินผล การติดตาม

9 ติดตามประเมินผล Indicater ภาพรวม Specific Clinical Indicater
Admit non –admit เชื่อมกับ RMC

10


ดาวน์โหลด ppt PCT ทีมนำทางคลินิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google