งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท แอมโปเท รด จำกัด ( ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท แอมโปเท รด จำกัด ( ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท แอมโปเท รด จำกัด ( ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ )

2 ประวัติบริษัท บริษัท แอมโปเทรด จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 99/349 อาคาร ณ นคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 บริษัท แอมโปเทรด จำกัด เป็นบริษัทใน เครือของ บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด โดยมี ศูนย์การค้า " แอมโปมอลล์ " เป็นบริษัทในเครือ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์เกิดขึ้น เพื่อตอบสนอง ความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นไปที่ต้องเป็น ศูนย์การค้าที่มี - ความ ทันสมัย และสมบรูณ์ แบบอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้บริหารเป็นคนใน พื้นที่ ทำให้เข้าใจความ ต้องการ ลูกค้าอย่าง แท้จริง จากวันแรกของการเปิดดำเนินการในวันที่ 12 ตุลาคม 2550 บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 100,000 ตารางเมตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย บริษัท แอมโปเทรด จำกัด ได้ลงทุนกว่า 1,200 ล้าน บาทเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

3 พันธกิจของแอมโปมอลล์ " เราจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด สำหรับ การช้อปปิ้งและพักผ่อนหย่อนใจให้กับ ลูกค้าของเรา ด้วยการนำเสนอบรรยากาศ และการให้บริการที่มีคุณภาพ "วิสัยทัศน์ของแอมโปมอลล์ " เป็นศูนย์การค้าที่มีความสมบรูณ์แบบ เป็น จุดศูนย์รวมของประสบการณ์ ใหม่ๆ ในการ เลือก ซื้อสินค้า การพักผ่อนหย่อนใจ และ ความสนุกสนาน บันเทิง ที่อยู่ในใจของ ลูกค้าตลอดไป "

4

5 วิธีการติดต่อขอฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ 1. เดินทางไปที่ศูนย์การค้าแอม โปมอลล์ แต่งกายชุด นักศึกษาพร้อมเอกสารการ ขอฝึกงาน 2. ติดต่อสอบถามเคาเตอร์ประ ชาสัมพันธ์ชั้น 4 โดยแจ้ง แผนกที่จะขอฝึกงาน 3. รอรับเอกสารตอบกลับจาก ทางแผนก

6 การปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคล - ธุรการ  ปฏิบัติงานทุกอย่างที่ทำได้จากคำสั่งของ หัวหน้างาน เช่น  เดินเอกสาร, ถ่ายเอกสาร, ยกโต๊ะ, ช่วยงานฝ่าย ธุรการอาคาร, ฝ่ายกราฟฟิก, การตลาดและ การโรงแรม ( แอมโปเรสซิเด้นซ์ )  โทรนัดสัมภาษณ์งาน  คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับการขาด ลา มาสาย ของ พนักงาน  เช็คสถิติการสาเหตุดงานต่างๆของพนักงาน  ทำประวัติพนักงาน  เช็คเอกสารที่ใช้ในการทำเงินเดือนเงิน เช่น ใบ เปลี่ยนรอบการทำงาน, ใบแจ้งเปลี่ยนวันหยุด, ใบขออนุมัติโอที ฯลฯ  ช่วยเตรียมการจัดฝึกอบรมแก่พนักงาน

7 ปัญหาและอุปสรรค  พนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  พนักงานขาดงานบ่อยและช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ( จำนวนกะ ) มีมากเกินไป  การติดต่อระหว่างแผนกล่าช้าเนื่องจากแต่ละแผนก อยู่ห่างกันมาก  การสื่อสารบางครั้งขัดข้อง เช่น วิทยุวอเสีย โทรศัพท์ เสีย ติดต่อทาง E – mail ขัดข้อง และจดหมายมาไม่ ถึงปลายทาง ทำให้ดำเนินงานล่าช้า  อุปกรณ์สำนักงานบางครั้งไม่พอต่อการใช้งานของ พนักงาน  เครื่องถ่ายเอกสาร และคอมพิวเตอร์ขัดข้องบ่อย  ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง

8 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน  ได้ทราบขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบุคคล - ธุรการ  ได้เจอปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานและ ทราบวิธีแก้ปัญหา  ฝึกความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย  ได้รับความรู้จากงานหลายแผนก  ได้เดินสำรวจพื้นที่รอบๆห้างโดยในบางที่ บุคคลภายนอกไม่สามารถเดินเข้ามาได้  ได้ทราบว่าแผนกบุคคล - ธุรการ บริษัทนี้ รับผิดชอบงานอะไรบ้าง

9 สิ่งประทับใจในหน่วยงาน  การสอนงานที่เป็นกันเอง  ความสามัคคีในแต่ละแผนกที่ช่วยกันทำงาน  ฝ่ายบุคคล - ธุรการ มีการจัดงานเลียงส่งให้ นักศึกษาฝึกงานทุกรุ่น  ได้รับส่วนลดลด 15% จากการซื้อสินค้าในห้าง แอมโปมอลล์

10 ข้อเสนอแนะ ฝ่ายบุคคล - ธุรการควรควรมีวางแผนการทำงาน ให้เป็นระบบ ควรจัดความสำคัญของงานก่อนหลัง ควรสรรหาคนให้เหมาะสมกับงาน

11 บรรยากาศการทำงานจร้า !

12 ที่นี่แอมโปเรสซิเด้นซ์อีกส่วนหนึ่งของห้าง.. งานเปิดตัวโรงแรมค่ะ

13 วันสุดท้ายของการฝึกงาน

14 เลี้ยงส่ง

15 มอบของที่ระลึก

16


ดาวน์โหลด ppt การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท แอมโปเท รด จำกัด ( ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google