งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติบริษัท บริษัท แอมโปเทรด จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/349 อาคาร ณ นคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210บริษัท แอมโปเทรด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติบริษัท บริษัท แอมโปเทรด จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/349 อาคาร ณ นคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210บริษัท แอมโปเทรด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท แอมโปเทรด จำกัด(ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์)

2 ประวัติบริษัท บริษัท แอมโปเทรด จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/349 อาคาร ณ นคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210บริษัท แอมโปเทรด จำกัด เป็นบริษัทใน เครือของ บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด โดยมีศูนย์การค้า "แอมโปมอลล์" เป็นบริษัทในเครือ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นไปที่ต้องเป็นศูนย์การค้าที่มี -ความ ทันสมัย และสมบรูณ์แบบอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้บริหารเป็นคนในพื้นที่ ทำให้เข้าใจความ ต้องการ ลูกค้าอย่างแท้จริง จากวันแรกของการเปิดดำเนินการในวันที่ 12 ตุลาคม 2550 บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 100,000 ตารางเมตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยบริษัท แอมโปเทรด จำกัด ได้ลงทุนกว่า 1,200 ล้านบาทเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

3 วิสัยทัศน์ของแอมโปมอลล์
พันธกิจของแอมโปมอลล์ "เราจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด สำหรับการช้อปปิ้งและพักผ่อนหย่อนใจให้กับ ลูกค้าของเรา ด้วยการนำเสนอบรรยากาศและการให้บริการที่มีคุณภาพ" วิสัยทัศน์ของแอมโปมอลล์ "เป็นศูนย์การค้าที่มีความสมบรูณ์แบบ เป็นจุดศูนย์รวมของประสบการณ์ ใหม่ๆ ในการเลือก ซื้อสินค้า การพักผ่อนหย่อนใจ และความสนุกสนาน บันเทิง ที่อยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป"

4

5 วิธีการติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.เดินทางไปที่ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ แต่งกายชุดนักศึกษาพร้อมเอกสารการขอฝึกงาน 2.ติดต่อสอบถามเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 4 โดยแจ้งแผนกที่จะขอฝึกงาน 3.รอรับเอกสารตอบกลับจากทางแผนก

6 การปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคล-ธุรการ
ปฏิบัติงานทุกอย่างที่ทำได้จากคำสั่งของหัวหน้างาน เช่น เดินเอกสาร,ถ่ายเอกสาร,ยกโต๊ะ,ช่วยงานฝ่ายธุรการอาคาร,ฝ่ายกราฟฟิก ,การตลาดและการโรงแรม(แอมโปเรสซิเด้นซ์) โทรนัดสัมภาษณ์งาน คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน เช็คสถิติการสาเหตุดงานต่างๆของพนักงาน ทำประวัติพนักงาน เช็คเอกสารที่ใช้ในการทำเงินเดือนเงิน เช่น ใบเปลี่ยนรอบการทำงาน,ใบแจ้งเปลี่ยนวันหยุด,ใบขออนุมัติโอที ฯลฯ ช่วยเตรียมการจัดฝึกอบรมแก่พนักงาน

7 ปัญหาและอุปสรรค พนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
พนักงานขาดงานบ่อยและช่วงเวลาการปฏิบัติงาน(จำนวนกะ)มีมากเกินไป การติดต่อระหว่างแผนกล่าช้าเนื่องจากแต่ละแผนกอยู่ห่างกันมาก การสื่อสารบางครั้งขัดข้อง เช่น วิทยุวอเสีย โทรศัพท์เสีย ติดต่อทาง E – mail ขัดข้อง และจดหมายมาไม่ถึงปลายทาง ทำให้ดำเนินงานล่าช้า อุปกรณ์สำนักงานบางครั้งไม่พอต่อการใช้งานของพนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร และคอมพิวเตอร์ขัดข้องบ่อย ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง

8 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้ทราบขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคล-ธุรการ ได้เจอปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานและทราบวิธีแก้ปัญหา ฝึกความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความรู้จากงานหลายแผนก ได้เดินสำรวจพื้นที่รอบๆห้างโดยในบางที่ บุคคลภายนอกไม่สามารถเดินเข้ามาได้ ได้ทราบว่าแผนกบุคคล-ธุรการ บริษัทนี้รับผิดชอบงานอะไรบ้าง

9 สิ่งประทับใจในหน่วยงาน
การสอนงานที่เป็นกันเอง ความสามัคคีในแต่ละแผนกที่ช่วยกันทำงาน ฝ่ายบุคคล-ธุรการ มีการจัดงานเลียงส่งให้นักศึกษาฝึกงานทุกรุ่น ได้รับส่วนลดลด 15% จากการซื้อสินค้าในห้างแอมโปมอลล์

10 ข้อเสนอแนะ ฝ่ายบุคคล-ธุรการควรควรมีวางแผนการทำงานให้เป็นระบบ
ควรจัดความสำคัญของงานก่อนหลัง ควรสรรหาคนให้เหมาะสมกับงาน

11 บรรยากาศการทำงานจร้า!
จัดฝึกอบรมเจ้าค่ะ

12 ที่นี่แอมโปเรสซิเด้นซ์อีกส่วนหนึ่งของห้าง..งานเปิดตัวโรงแรมค่ะ

13 วันสุดท้ายของการฝึกงาน

14 เลี้ยงส่ง

15 มอบของที่ระลึก

16 ขอให้น้องๆทุกคนโชคดี


ดาวน์โหลด ppt ประวัติบริษัท บริษัท แอมโปเทรด จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/349 อาคาร ณ นคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210บริษัท แอมโปเทรด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google