งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปี มาจาก โรงเรียน อดีต - ปัจจุบัน ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ - ไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปี มาจาก โรงเรียน อดีต - ปัจจุบัน ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ - ไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปี มาจาก โรงเรียน อดีต - ปัจจุบัน ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ - ไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ

3 ด. ช. เกื้อกูล เอื้อทาน เกื้อ กลับหน้า หลัก

4 270 หมู่ที่ 7 อำเภอ บ้านโฮ่ง ตำบลเหล่ายาว จังหวัดลำพูน กลับหน้า หลัก

5 อายุ 12 ปี วัน 13 เดือน กุมภาพันธ์ 2545 กลับหน้า หลัก

6 มาจากอรพิน พิทยา ปัจจุบัน จักรคำ คณาทร กลับหน้า หลัก

7 ชื่อบิดา นาย ชูเกียรติ เอื้อทาน ชื่อมารดา นาง สายฝน เอื้อทาน กลับหน้า หลัก

8 สิ่งที่ชอบ อาหาร ข้าว ซอย สิ่งที่ไม่ชอบ งู กลับหน้า หลัก

9 ความใฝ่ฝัน หมอ คติประจำใจ ถ้ามัวแต่ เดินตามรอยเท้าของผู้อื่น เราก็จะไม่มีรอยเท้าเป็น ของตนเอง กลับหน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปี มาจาก โรงเรียน อดีต - ปัจจุบัน ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ - ไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google