งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางเบญจวรณ สงวนชื่อ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี พิมพ์รูปภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางเบญจวรณ สงวนชื่อ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี พิมพ์รูปภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางเบญจวรณ สงวนชื่อ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี พิมพ์รูปภาพ

2 ด้วยขณะนี้การพิมพ์งาน ของนักเรียนมักจะพบปัญหา ด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนเกิดความ เบื่อหน่ายในงานที่ได้รับ มอบหมาย ผู้จัดทำจึงได้ เล็งเห็นว่าการพิมพ์รูปภาพ เป็นการเพิ่มความเพลิดเพลิน สนุกสนาน สร้างสรรผลงาน ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก คำนำ

3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างสรรค์ผลงาน ใน รูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปเป็น ส่วนประกอบในการ ตกแต่งชิ้นงานต่าง ๆ หรือภายในครอบครัว วัตถุประสงค์ในการพิมพ์รูปภาพ

4 จัดหารูปภาพที่ ต้องการ ตามขนาดที่ เหมาะสม copy รูปภาพที่ ต้องการลงมาใน Microsoft Word คลิกขวาไปที่ Format Picture ไปที่ Layout กดเลือก กดเลือก Behind Text ปรับระยะถี่ห่าง ประมาณ 0.4-0.7 ซม. และปรับความสว่าง ของรูปภาพตาม ต้องการ ขั้นตอนใน การพิมพ์

5 เลือกตัวอักษรที่ ต้องการใช้ เริ่มลงมือ พิมพ์ตัวอักษรให้อยู่ ในบริเวณภาพให้เป็น รูปภาพ พิมพ์ตัวอักษรที่ ต้องการให้เป็นรูปภาพ ที่เลือกไว้ ลงสีสันตัวอักษรที่ พิมพ์เป็นรูปภาพให้ สวยงาม ดึงรูปภาพจริงออกให้ เหลือเฉพาะรูปภาพที่ พิมพ์ ขั้นตอนใน การพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt โดย นางเบญจวรณ สงวนชื่อ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี พิมพ์รูปภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google