งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไอเดียมาจากไหน ? สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com อ้างอิงจาก The Innovator’s Toolkit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไอเดียมาจากไหน ? สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com อ้างอิงจาก The Innovator’s Toolkit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไอเดียมาจากไหน ? สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com อ้างอิงจาก The Innovator’s Toolkit

2 นวัตกรรมด้านบริการ คอมพิวเตอร์ Dell แม้มีส่วนประกอบที่อาศัย เทคโนโลยีเดียวกันกับคู่แข่ง แต่แตกต่างด้วย การตัดตัวกลางและขายตรงตามใจให้กับผู้ซื้อ สายการบินเซาท์เวสต์ ค่าโดยสารต่ำ บินถี่ เพื่อ แข่งขันกับการเดินทางโดยรถยนต์และรถ โดยสารในพื้นที่รัฐเทกซัส

3

4 ไอเดียดีไม่จำเป็นต้องสำเร็จเสมอ ไป ? หากคุณพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ น่าสนใจ งานของคุณเพียงเริ่มต้นเท่านั้น ! จงหาวิธีปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการในแต่ละ ขั้นตอนให้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่าย น้อยลง

5 ร้อยละ 1 ของนวัตกรรม คือแรงบันดาลใจ ส่วนอีกร้อยละ 99 คือความอุตสาหะ Thomas Edison

6 จุดกำเนิดไอเดีย นวัตกรรมเป็นผลจากการค้นหาโอกาสและสร้าง ความพึงพอใจกับลูกค้า ไอเดียคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง นวัตกรรม โดยเฉลี่ยต้องใช้ 3,000 ไอเดียเพื่อที่จะผลิต 1 นวัตกรรมขึ้นมาสำเร็จ

7 ไอเดีย มันเป็นอุปกรณ์ที่เยี่ยมยอด และฉันจะใช้มันบ่อย ขึ้นถ้ามันมีขนาดพอดีกับกระเป๋าเอกสารของฉัน

8

9 เมื่อลูกค้ามาทานอาหารตอนเที่ยง กันมาก

10 ลำดับความสำคัญของความต้องการ จุเพลงได้มาก เสียงไม่เพี้ยน ทนทาน ขนาด

11 My Starbucks Idea

12

13

14 Google Project 10^100 http://www.youtube.com/watch?v=On7 gbKIa5zc&feature=related

15 เอาใจเขามาใส่ใจเรา ใครที่เราควรสังเกต เก็บข้อมูล ( ปัญหาที่พวกเขาประสบ : ถ่ายวิดีโอ ) วิเคราะห์ ระดมสมอง เพื่อแปรสภาพข้อสังเกตไปสู่ภาพที่ แสดงถึงทางแก้ปัญหา พัฒนาต้นแบบ

16 การมองหาไอเดียใหม่ จุดบรรจบของเทคโนโลยีและความต้องการของ ลูกค้า ข้อเสนอแบบได้อย่างเสียอย่าง ( รถหรุ V.S. รถ ประหยัด ) ความเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ ( เมื่อมี ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ) การเปลี่ยนแปลงของตลาด ( อะนาล็อกสู่ ดิจิตอล ) การเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน ( น้ำมันขึ้น สร้างพลังงานทดแทน )

17 เชื่อมโยงและพัฒนา 1. ระบุให้ได้ว่า ลูกค้าต้องการ อะไร 2. หาตลาด ต่อเนื่อง 3. ใช้ประโยชน์จาก เครือข่าย 4. กระจายและ คัดเลือกไอเดีย

18 โอกาสชอบเกิดขึ้นกับจิตใจที่เกิด ความพร้อม Patsy Sherman ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับเส้นใย Fluorochemical Polymer ปรากฏว่ามีผู้ช่วยทำ สารประกอบบางอย่างหกรดรองเท้าเทนนิสของ เธอ เธอพยายามใช้สารละลายอื่นๆ เช็ดมันออก แต่ ไม่ได้ผล

19 epels liquids and blocks stains Strong protection pushes spills away from fabric fibers so stains release easily Won't change the look, feel or breathability of fabrics Safe to use on delicate and dry clean only fabrics such as silks and wools

20 การพัฒนาไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรม หาวิธีที่ง่ายในการทำงานให้สำเร็จ เช่น การส่ง ด่วน FedEx สร้างความรุ่งเรืองจากตลาดล่าง ขจัดอุปสรรค เช่น สตรีตรวจครรภ์ด้วยตนเอง ไม่ ต้องไปหาแพทย์

21 วิธีหาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 สาขา สนุกกับการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น คอยหาวิธีและสิ่งใหม่ๆ จากการมองเห็นสิ่งต่างๆ หลีกเลี่ยงคนที่ไม่สนใจลูกค้า

22

23 อุปสรรคในการพัฒนาไอเดีย ไม่ตอบสนองลูกค้าปัจจุบัน : ปุ่มโทรศัพท์ ? คุกคามธุรกิจที่ทำอยู่ : หากคุณไม่กินธุรกิจ ปัจจุบันด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง คนอื่นก็จะทำ อย่างแน่นอน แล้วทำไมจะไม่เก็บรายได้นั้นเอง ตลาดเล็กเกินไป : การวิจัยตลาดตอนเริ่มต้น เกี่ยวกับเครื่องจักรอันซับซ้อนซึ่งเรียกว่า คอมพิวเตอร์ ระบุว่าทั่วโลกต้องการมันแค่ 10 เครื่อง คือ กระทรวงกลาโหม กับ หน่วยงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์

24 หลักการของ Catchball ไอเดีย เริ่มต้น เข้าใจ ปรับปรุ ง เข้าใ จ ปรับ ปรุง ไอเดียเปรียบเสมือนสารอาหารของนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt ไอเดียมาจากไหน ? สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com อ้างอิงจาก The Innovator’s Toolkit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google