งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter VII ทรัพยากรของผู้บริโภค และความรู้. n เพื่อศึกษาถึงประเภทของทรัพยากร ของผู้บริโภค n เพื่อทราบและทำความเข้าใจถึงประเภท ของความรู้ของผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter VII ทรัพยากรของผู้บริโภค และความรู้. n เพื่อศึกษาถึงประเภทของทรัพยากร ของผู้บริโภค n เพื่อทราบและทำความเข้าใจถึงประเภท ของความรู้ของผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter VII ทรัพยากรของผู้บริโภค และความรู้

2 n เพื่อศึกษาถึงประเภทของทรัพยากร ของผู้บริโภค n เพื่อทราบและทำความเข้าใจถึงประเภท ของความรู้ของผู้บริโภค n เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรของผู้บริโภคและ ความรู้ของผู้บริโภค วัตถุประสงค์

3 ทรัพยากรของผู้บริโภค ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรเวลา ทรัพยากรความรู้ ความเข้าใจ

4 ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การวัดถึงปริมาณทรัพยากร ทางเศรษฐกิจ : รายได้ รายได้ ประชาชาติ รายได้และผู้มีส่วนร่วมใน การใช้จ่าย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอื่นๆ : ทรัพย์สมบัติ เครดิต

5 การแบ่งเวลาตามแนวคิดดั้งเดิมและตามแนวคิดแบบใหม่ แนวความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับเวลาพัก ทำงาน พักผ่อนหย่อนใจ (24 ชั่วโมง )

6 การแบ่งเวลาตาม แนวคิดดั้งเดิม และตามแนวคิดแบบ ใหม่ แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเวลาพักผ่อนหย่อนใจ (24 ชั่วโมง ) ทำงาน เวลาที่ไม่สามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบ พักผ่อน เวลาที่ได้เงิน เวลาที่มีภาระผูกพันเวลาที่เลือกใช้ได้ ตามใจชอบ

7 ทรัพยากรเวลา เกี่ยวข้องกับ.....  สินค้าที่ใช้เวลา (Time-Using Goods)  สินค้าที่ช่วยประหยัดเวลา (Time-Saving Goods)  การใช้เวลาทำกิจการร่วม (Polychronic Time Use)

8 ทรัพยากรด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถทางจิตที่มีพร้อมที่จะ ทำกิจกรรมการประมวลข้อมูลข่าวสาร ความตั้งใจ ความตั้งใจ ทิศทาง - จุดรวมความตั้งใจ ความเข้มข้น - ปริมาณ information overload information overload

9 ความรู้ ความรู้ ความรู้ หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้ในความทรงจำ ความรู้ของผู้บริโภค ความรู้ของผู้บริโภค หมายถึง กลุ่มย่อยของข้อมูลรวมที่เกี่ยวกับ การทำหน้าที่ของผู้บริโภคในตลาด 1) ความรู้เกี่ยวกับ สินค้า 2) ความรู้เกี่ยวกับ การซื้อ 3) ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ ประเภทของความรู้ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท

10 ความรู้เกี่ยวกับสินค้า 1) ความรู้เกี่ยวกับสินค้า - การตระหนักถึงประเภทสินค้า - ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า - คุณสมบัติของสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับประเภท และตรายี่ห้อ การวิเคราะห์การรู้จัก (Awareness Analysis) การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ (Image Analysis) - ความรู้เกี่ยวกับราคาสินค้า - มีความรู้เกี่ยวกับราคาสินค้า - การเปรียบเทียบราคา

11 การวิเคราะห์ภาพพจน์ของ 3 ธนาคาร ลูกค้า ธนาคาร A ลูกค้า ธนาคาร B

12 - ความรู้เกี่ยวกับการซื้อ - ซื้อสินค้าที่ไหน - การซื้อเกิดขึ้น เมื่อใด ความรู้เกี่ยวกับการซื้อ ความรู้เกี่ยวกับการใช้


ดาวน์โหลด ppt Chapter VII ทรัพยากรของผู้บริโภค และความรู้. n เพื่อศึกษาถึงประเภทของทรัพยากร ของผู้บริโภค n เพื่อทราบและทำความเข้าใจถึงประเภท ของความรู้ของผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google