งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร ด้วยอาหารแล้วเธอมักจะ ถวายน้ำดื่ม 1 ขวด ใหญ่ทุกวัน ถวายดอกไม้ ธูปเทียน และน้ำดื่มขวดเล็ก ๆ ทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร ด้วยอาหารแล้วเธอมักจะ ถวายน้ำดื่ม 1 ขวด ใหญ่ทุกวัน ถวายดอกไม้ ธูปเทียน และน้ำดื่มขวดเล็ก ๆ ทุกวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2 นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร ด้วยอาหารแล้วเธอมักจะ ถวายน้ำดื่ม 1 ขวด ใหญ่ทุกวัน ถวายดอกไม้ ธูปเทียน และน้ำดื่มขวดเล็ก ๆ ทุกวัน

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เมื่อเอ๋ตักบาตรเธอได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ไปในบาตร ของพระสงฆ์ด้วยเพราะ เธอรู้ว่าพระสงฆ์ไม่รับดอกไม้ ธูปเทียนจาก มือของผู้หญิงโดยตรง นำดอกไม้ ธูปเทียนวาง ลงบนฝาบาตร

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ เล็กไม่ถามพระสงฆ์ว่า ต้องการฉันท์ อาหารอะไร จัดตาม กำลังศรัทธา

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ ตักบาตรอย่า ถามพระ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บีต้องการถวายสังฆทานในวันเกิดของตนเอง บีได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ ให้มารับสังฆทานที่ บ้าน โดยระบุชื่อพระสงฆ์ที่ตนรู้จักและนับถือ เช่น เจ้าอาวาสเป็นต้น บีต้องไม่ระบุชื่อพระสงฆ์ที่ ตนรู้จักและนับถือ

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พรต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ เมื่อถึงวันออกพรรษา พรได้ไปที่วัดและ นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป เพื่อรับผ้าอาบน้ำฝน ที่ตนถวาย เมื่อถึงวัน เข้าพรรษา


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร ด้วยอาหารแล้วเธอมักจะ ถวายน้ำดื่ม 1 ขวด ใหญ่ทุกวัน ถวายดอกไม้ ธูปเทียน และน้ำดื่มขวดเล็ก ๆ ทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google