งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ศาสนพิธี ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร
กรณีศึกษาที่ 1 นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร ด้วยอาหารแล้วเธอมักจะ ถวายน้ำดื่ม 1 ขวด ใหญ่ทุกวัน ถวายดอกไม้ ธูปเทียนและน้ำดื่มขวดเล็ก ๆ ทุกวัน

3 เมื่อเอ๋ตักบาตรเธอได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน
กรณีศึกษาที่ 2 เมื่อเอ๋ตักบาตรเธอได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ไปในบาตร ของพระสงฆ์ด้วยเพราะ เธอรู้ว่าพระสงฆ์ไม่รับดอกไม้ ธูปเทียนจาก มือของผู้หญิงโดยตรง นำดอกไม้ ธูปเทียนวางลงบนฝาบาตร

4 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน
กรณีศึกษาที่ 3 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ เล็กไม่ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์ อาหารอะไร จัดตามกำลังศรัทธา

5 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน
กรณีศึกษาที่ 3 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ ตักบาตรอย่าถามพระ

6 บีต้องการถวายสังฆทานในวันเกิดของตนเอง
กรณีศึกษาที่ 4 บีต้องการถวายสังฆทานในวันเกิดของตนเอง บีได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ ให้มารับสังฆทานที่ บ้าน โดยระบุชื่อพระสงฆ์ที่ตนรู้จักและนับถือ เช่น เจ้าอาวาสเป็นต้น บีต้องไม่ระบุชื่อพระสงฆ์ที่ตนรู้จักและนับถือ

7 พรต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์
กรณีศึกษาที่ 5 พรต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ เมื่อถึงวันออกพรรษา พรได้ไปที่วัดและ นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป เพื่อรับผ้าอาบน้ำฝน ที่ตนถวาย เมื่อถึงวันเข้าพรรษา


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google