งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proxy/Cache Server 24/12/2554. Squid Squid เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ Proxy/Cache Server ที่ได้รับความ นิยมอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน Squid ถูก นำมาใช้งานในการเก็บข้อมูลต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proxy/Cache Server 24/12/2554. Squid Squid เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ Proxy/Cache Server ที่ได้รับความ นิยมอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน Squid ถูก นำมาใช้งานในการเก็บข้อมูลต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Proxy/Cache Server 24/12/2554

2

3 Squid Squid เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ Proxy/Cache Server ที่ได้รับความ นิยมอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน Squid ถูก นำมาใช้งานในการเก็บข้อมูลต่างๆ ใน หน่วยงานแทบทุกหน่วยงาน เนื่องจาก เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้ ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างได เว็บไซต์ท่าของ Squid คือ http://www.squid-cache.org

4 How to make … Perl – URI perl-URI-1.35-3.noarch.rpm SQUID squid-2.6.STABLE21-6.el5.x86_64.rpm Config #nano /etc/squid/squid.conf

5 How to make … http_port 3128 transparent icp_port 3130 cache_mem 256 MB cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256 client_netmask 255.255.255.0 visible_hostname 192.168.2.1

6 How to make … # ACCESS CONTROLS # TAG: acl acl our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 http_access allow our_networks # And finally deny all other access to this proxy http_access allow localhost http_access deny all

7 How to make … # ADMINISTRATIVE PARAMETERS # TAG: cache_mgr cache_mgr admin@thainetpro.comadmin@thainetpro.com #squid -z #service squid restart #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT -- to-port 3128 #tail -f /var/log/squid/access.log


ดาวน์โหลด ppt Proxy/Cache Server 24/12/2554. Squid Squid เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ Proxy/Cache Server ที่ได้รับความ นิยมอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน Squid ถูก นำมาใช้งานในการเก็บข้อมูลต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google