งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินเฟ้อ และการว่างงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินเฟ้อ และการว่างงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินเฟ้อ และการว่างงาน

2 เงินเฟ้อและการว่างงาน
ความหมายของเงินเฟ้อ ราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ตัววัดภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค = ราคาสินค้าปีที่กำหนด 100 ราคาสินค้าผู้บริโภคปีฐาน ตัวอย่าง ราคาสินค้าผู้บริโภคปี 2554 เท่ากับ 1145 ราคาสินค้า ผู้บริโภคปี 2535 ซึ่งเป็นปีฐาน เท่ากับ 807 ดัชนีราคาผู้บริโภค = 1145 / 807 * 100 =

3 การแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ
ชนิดของเงินเฟ้อ 1. เงินเฟ้อระดับต่ำ เงินเฟ้อระดับกลาง เงินเฟ้อระดับรุนแรง สาเหตุของเงินเฟ้อ DEMAND PULL INFLATION COST PUSH INFLATION ผลของเงินเฟ้อ 1.ผลต่อธุรกิจ ความต้องการถือเงิน 3. ดุลการค้า 4.การผลิต 5. วิกฤตทางการเงิน 6. รัฐบาล 7……. การแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ นโยบายการเงิน ลดปริมาณเงิน นโยบายการคลัง งบประมาณเกินดุล

4 การจ้างงานเต็มที่และการว่างงาน
ปัจจัยการผลิตถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คนงานไม่สามารถหางานทำได้ทั้งที่มีความสามารถและสมัครใจที่จะ ทำงาน แนวคิดการว่างงาน การว่างงานตามแนวคิดของเคนส์ อุปสงค์ลดลง ด้านโครงสร้าง การเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเภทของการว่างงาน 1.การว่างงานตามวัฏจักรธุรกิจ การว่างงานจากโครงสร้างของ เศรษฐกิจ3. การว่างงานตามฤดูกาล สาเหตุอื่น

5 ผลกระทบของการว่างงาน
ผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การแก้ไขปัญหาการว่างงาน นโยบายการเงิน เพิ่มปริมาณเงิน นโยบายการคลัง ขาดดุล ความสัมพันธ์ เงินเฟ้อ และการว่างงาน แสดงได้โดยเส้น ฟิลลิป


ดาวน์โหลด ppt เงินเฟ้อ และการว่างงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google