งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของเงินเฟ้อ ราคาสินค้า สูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ตัววัดภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค = ราคาสินค้าปีที่ กำหนด 100 ราคาสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของเงินเฟ้อ ราคาสินค้า สูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ตัววัดภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค = ราคาสินค้าปีที่ กำหนด 100 ราคาสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของเงินเฟ้อ ราคาสินค้า สูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ตัววัดภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค = ราคาสินค้าปีที่ กำหนด 100 ราคาสินค้า ผู้บริโภคปีฐาน ตัวอย่าง ราคาสินค้าผู้บริโภคปี 2554 เท่ากับ 1145 ราคาสินค้าผู้บริโภคปี 2535 ซึ่งเป็นปีฐาน เท่ากับ 807 ดัชนีราคาผู้บริโภค = 1145 / 807 * 100 = 141.88

3  ชนิดของเงินเฟ้อ 1. เงินเฟ้อระดับต่ำ 2. เงินเฟ้อระดับกลาง 3. เงินเฟ้อระดับรุนแรง  สาเหตุของเงินเฟ้อ 1) DEMAND PULL INFLATION 2) COST PUSH INFLATION  ผลของเงินเฟ้อ 1. ผลต่อธุรกิจ 2. ความต้องการถือเงิน 3. ดุลการค้า 4. การผลิต 5. วิกฤตทางการเงิน 6. รัฐบาล 7…….  การแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ  นโยบายการเงิน ลดปริมาณเงิน  นโยบายการคลัง งบประมาณเกินดุล

4 การจ้างงานเต็มที่และการว่างงาน  ปัจจัยการผลิตถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  คนงานไม่สามารถหางานทำได้ทั้งที่มี ความสามารถและสมัครใจที่จะทำงาน แนวคิดการว่างงาน  การว่างงานตามแนวคิดของเคนส์ อุปสงค์ ลดลง  ด้านโครงสร้าง การเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเภทของการว่างงาน 1. การว่างงานตามวัฏจักรธุรกิจ 2. การว่างงาน จากโครงสร้างของเศรษฐกิจ 3. การว่างงานตาม ฤดูกาล 4. สาเหตุอื่น

5 ผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  การแก้ไขปัญหาการว่างงาน  นโยบายการเงิน เพิ่มปริมาณเงิน  นโยบายการคลัง ขาดดุล  ความสัมพันธ์ เงินเฟ้อ และการว่างงาน แสดงได้โดยเส้น ฟิลลิป


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของเงินเฟ้อ ราคาสินค้า สูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ตัววัดภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค = ราคาสินค้าปีที่ กำหนด 100 ราคาสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google